Det finns de som använder gamla versioner av affärssystemet Dynamics NAV. Anledningarna brukar skifta men det brukar bottna i att man tycker en uppgradering verkar jobbig och kostsam. Dels för att man kanske har gjort många kundanpassningar, dels för att gränssnitt och funktioner i nya versioner ser annorlunda ut och man tycker det verkar svårt att lära sig något nytt eller att det känns tryggt att använda beprövad teknik.

På NAB Solutions tycker vi att fördelarna med att använda senaste version vida överstiger nackdelarna. Här kommer våra argument.

Förändrade krav från omvärlden

Världen runt omkring oss förändras hela tiden. Ny lagstiftning tar inte hänsyn till äldre affärssystem. Kunder och leverantörer ställer högre krav. Den senaste versionen av Dynamics NAV är gjord för att möta världen som den ser ut idag.

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen stannar inte. Ett gammalt affärssystem kanske stödjer de affärsprocesser du har idag, men ditt handlingsutrymme krymper med tiden. Ny teknik utvecklas som är bättre och billigare. Ett gammalt affärssystem får svårare att dra nytta av ny teknik då den inte fanns när det gamla affärssystemet installerades.

Medarbetarnas förväntningar

Idag har många medarbetare en modernare IT miljö hemma än på jobbet. Att ge en nyanställd medarbetare en fem år gammal mobiltelefon är för de flesta inget bra välkomnande till det nya arbetet. Är ett fem år gammalt affärssystem en bra start? Förmodligen inte om man vill ha medarbetare som är kreativa och vill utveckla verksamheten.

Ny funktionalitet

I en ny version finns det så klart mer, bättre och modernare funktionalitet än i en äldre. Funktionalitet som man slipper skapa som kundanpassningar i en gammal version.
– ”Nya versioner är buggiga”

Ja, det finns tyvärr buggar i nya versioner. Men de är sällan allvarliga och åtgärdas snabbt. Risken för buggar är betydligt lägre än nyttan med de nya funktionerna.

Och kostnaden?

Underhållsavtalet till Microsoft kostar lika mycket vare sig man använder den nya versionen eller inte. Varför inte använda investeringen? Vem köper en ny bil och ställer i garaget?

Arbetet med uppgraderingen ingår i Support Guld avtalet.

Den enda kostnaden är din tid att testa och lära dig den nya versionen. Vi tror att det är lättare om man uppgraderar ofta. Kanske inte varje år, men vart annat eller vart tredje.

knapp pruduktöversikt Dynamics NAV