Är ni ett företag som arbetar med avfallshantering och återvinning? Har ni rätt stöd i ert affärssystem för avfallshantering? Det är ett viktigt arbete som utförs när avfall tas om hand och återvinning av material tillämpas. För en hållbar utveckling av miljön är avfallshantering en av de viktigaste parametrarna och det krävs tydliga riktlinjer samt uppföljning för att nå de mål som ställs på nationell, europeisk och internationell nivå. För att kunna räkna på resultatet av er verksamhet och följa arbetsflödet från start till slut, behöver ni ett affärssystem för avfallshantering. Affärssystemet ska stödja alla processer inom er specifika bransch med god uppföljning för att kunna utvärdera ert arbete. Oavsett om miljön är er första, andra eller tredje prioritet, behövs rätt affärssystem för att följa flödet och identifiera de delar i en komplex verksamhet som behöver förbättras och effektiviseras. Det  kommer genera bättre resultat i längden. Det som behövs är rätt affärssystem för avfallshantering, helt enkelt.

Vid avfallshantering ska ert affärssystem kunna hjälpa er från starten till målet. Det ska stödja insamlingen, transport, behandling och bortskaffande av avfall, tillsammans med övervakning och reglering. Det ska stödja de rättsliga regelverk som ställs för avfallshantering och de riktlinjer som föreligger för återvinning. Allt detta plus alla andra viktiga funktioner som hjälper er i er redovisning ska finnas i det affärssystemet ni använder.

Vilken inriktning har ni valt? Hur arbetar ni med avfallshantering och återvinning? Köper ni in produkter, förädlar och säljer vidare? Hanterar ni den kommunala sophanteringen? Oavsett vad er verksamhet har för inriktning och mål så har vi lösningen för dig. Enwis) är optimalt anpassad för avfalls-och återvinningsindustrin och innehåller alla funktionerna ni kan vara i behov av i standardutförandet. Vi erbjuder enwis) som den enda fullständigt integrerade lösningen på marknaden, enwis) blir en naturlig del av ert Dynamics NAV och användarupplevelsen blir sömlös. I början av året kom en ny version, enwis) 2016, och här finns ett par höjdpunkter att lyfta fram.

Höjdpunkter i enwis) 2016

  •  Lagerhanteringen inklusive lagervärderingen, har i stor omfattning omarbetats och förbättrats.
  •  Urskrifter av standarddokument har omarbetats och optimerats med nya bättre tekniska förutsättningar.
  •  Designen på fakturor har skalats av, för ett bättre utförande, utan att förlora den viktiga detaljinformationen.

Så är ni i tankarna att välja ett affärssystem för avfallshantering och återvinning, så har vi en lösning. Enwis) stödjer den inriktning av avfalls-och återvinningsindustrin ni valt. Det täcker hela kedjan av processer som ingår i branschen och ni får allt i standardapplikationen. Vi vågar nog säga att det ni efterfrågar, det har vi. Så, finns det något mer att önska?