En uppdaterad manual för SweBase med förändringar och tillägg som gjorts i produkten finns nu tillgänglig. SweBase är ett tillägg Microsoft Dynamics NAV som bland annat innehåller anpassningar av systemet till den svenska marknaden. För att komma till manualen gå in på Support-> Dokumentation-> Manual SweBase PE 5.01 eller klicka på länken nedan.