Den nya versionen av NAV 2018 innehåller till stor del förbättringar av den funktionalitet som redan finns i systemet. Det är bra, systemen behöver alltid förbättras. Men precis som till varje release så kommer det ett par nya funktioner. Läs igenom inlägget nedan för att få insyn i ett par av nyheterna 2018.

Skapa en inköpsorder utifrån en försäljningsorder

I NAV 2018 går det att skapa en inköpsorder från en försäljningsorder. Ni känner säkert igen funktionaliteten. Liknande kom i NAV 2017 när det gick att skapa en inköpsorder utifrån en inköpsfaktura. Nu har funktionaliteten alltså utvecklats och kan även användas för att skapa en inköpsorder från en försäljningsfaktura.

När ni använder funktionen så tittar NAV på vad som ligger på försäljningsordern samt antal tillgängligt i lager. Det förslag som sedan föreslås är endast på att köpa in de artiklar som det inte finns tillräckligt i lager för att tillgodose behovet från försäljningsordern. Förslag kommer också visas för vilken leverantör inköpet ska göras ifrån.

Bokför mot personal!

Nu finns det stöd för att bokföra mot kontotypen Personal. Alltså, nu kan ni skapa personaltransaktioner (1).

Under fliken betalningar (2) väljs en bokföringsmall för personal in (3). Ni kan sätta upp och bokföra mot ett redovisningskonto.

Personal kan användas som Bokföringstyp i journaler för att skapa personaltransaktioner som sen kan användas för uppföljning m.m. (Jämför med kontotypen Bankkonto där vi skapar bankkontotransaktioner).

Användaruppgifter

En ny funktion i NAV 2018 är att det går att skapa användaruppgifter för att påminna sig själv om olika uppgifter som ska bli gjorda. Här finns möjlighet att tilldela en annan medarbetare en uppgift, på samma sätt som en annan person inom organisationen kan tilldela en uppgift till dig. Exempel på uppgifter är; ”Kör lagervärdering”, ”Skapa momsrapport” eller ”Uppdatera valutakurser”.

Under fliken Uppgiftsobjekt (1) går det att länka till en sida eller en rapport som uppgiften gäller. Observera att när det gäller att länka till en sida så gäller det endast sidor med listor.
Uppgiften kan göras återkommande (2) genom att man lägger in intervall för hur ofta den ska utföras samt hur många gånger den ska återkomma.
Uppgifterna som har tilldelats en användare visas i en stack i rollcentret.

I listan med uppgifter visas alla uppgifter som har tilldelats användaren.
Om det finns Uppgiftsobjekt upplagda på uppgiften kan man gå direkt dit där uppgiften ska utföras (1).
Från listan går det även att markera en uppgift som klar (2).

Vill ni veta mer om nyheterna i NAV 2018?

Passa på och anmäl er till vår webbdemo i eftermiddag. Sista chansen nu!

Webbutbildningar