-att förstå vad du vill med din verksamhet

 

Alex Chow är en amerikansk NAV-konsult som har arbetat med att implementera Dynamics NAV sedan 1999. Han delar regelbundet med sig av sina tankar om Dynamics NAV på sin hemsida men även om sitt arbetet som konsult. I ett inlägg, som jag tänkte sammanfatta, beskriver han problematiken när företag inte vet vad de vill med sin verksamhet. Osäkerheten blir ofta en tidstjuv för både kunden och konsulten men gör också att de råd konsulten ger, inte alls är i linje med den väg som företaget vill gå.

Alex Chow beskriver hur han haft glädjen att träffa en mängd olika människor från olika branscher och organisationer under sina år som NAV-konsult. Han har ställts inför både svåra och spännande utmaningar vilket gjort att han under årens lopp lärt sig mycket om verksamheter generellt, men också om sig själv och sin egen organisation i synnerhet. I början av hans karriär gav han alltid många ambitiösa rekommendationer efter att ha analyserat sina kunders verksamhet, som skulle göra deras arbetssätt bättre och mer kostnadseffektivt. Han märkte att många gånger valde kunden att gå på tre eller fyra av hans tio rekommendationer, vilket var frustrerande när han lagt tid och kraft på att presentera tio. En del av de förslag som han var säker på skulle bli en riktig fullträff var inte intressanta överhuvudtaget och Alex Chow trodde alltid att det var en fråga om budget. Till en viss grad så påverkar såklart prislappen, särskilt om företaget inte tycker att nyttan kommer överträffa ansträngningen, men med åren har Alex Chow insett att i många projekt hade kunden redan bestämt sig innan kostnadsfrågan ens kom på tal. Han menar att det finns ytterligare en aspekt som påverkar kundernas beslut. Vart i livet står ägaren till företaget.

Det handlar om pengar fast egentligen inte
Kanske är det självklart? En 30-årig person kommer att göra andra långsiktiga val än vad en person i 60-årsåldern gör. Tidigare försökte Alex Chow ge smarta förslag för strategisk tillväxt till företagsledare som var på väg mot pensionen, samtidigt gav han kortsiktiga rekommendationer till personer som var redo att satsa stort. De här strategierna går helt emot varandra. Det gjorde att det inte spelade någon roll hur bra lösning han än presenterade, han talade ändå alltid inför döva öron. Det finns ingen lösning som fungerar, om den har som syfte att lösa ett annat problem. För lösningar finns för båda vägarna men du behöver veta vilken väg du ska ta. Vet du det, klarar du dig ifrån onödig nedlagd tid, oavsett om tiden är debiterbar eller ej.

Det här måste vi förstå
Vad vill ni med verksamheten? Är det en bekväm pension som är målet? Ska ni dra ner på verksamheten? Är ni på väg att sälja? Vill ni satsa, växa och bli bättre? För att bli bättre krävs investeringar och förändringar i verksamheten. Är det en bekväm pension som är målet kanske inte förändring är prioriterat. Det finns strategier för båda scenarierna men be inte om råd för expansion om målet är pension. Det är ungefär så Alex Chow sammanfattar sin text. Han menar att det kan vara känsliga frågor som kräver diskussion och beslut om personal, teknik och det framtida arbetet. Han är dock övertygad om att det är viktigt att ställa den trubbiga frågan. För när allt kommer omkring gör det processen enklare för alla. Kunden kommer få den lösningen de verkligen vill ha och leverantören kommer leverera en lösning som motsvarar kundens egentliga efterfrågan.

Om du vill läsa hela artikeln hittar du den här