Standard eller kundunikt2

Många av våra kunder har vuxit på senare år och upplever att dagens rutiner och arbetssätt inte alltid är anpassade till företagets nuvarande storlek och behov.

Önskemål som framkommit hos våra kunder är att man vill:

  • Förändra processer i verksamheten
  • Utnyttja affärssystemet effektivare
  • Skapa ett mer rationellt arbetssätt
  • Frigöra tid för medarbetarna

Kundanpassningarna tas fram genom en verksamhetsanalys där kartläggning görs av företagets interna huvudprocesser. Analysen bygger på besök ute i verksamheten där man genomför intervjuer och studerar nuvarande arbetssätt och framtida behov av IT-stöd. Arbetet mynnar ut i en dokumentation och ett lösningsförslag. För att du ska få Dynamics NAV på ditt sätt!