Vill du veta vad som sägs om ditt företag på sociala medier? I dagens sociala värld engagerar sig dina kunder på olika forum och sociala medier och säger saker som du inte har en aning om. Ta reda på vad som sägs och kommunicera med dina kunder var som helst med Social Listening i Dynamics NAV 2015.

Information sprids fort på sociala medier och kunder fattar mer och mer beslut som baseras på användarrecensioner och diskussioner på nätet. Information som tidigare spred sig via personliga interaktioner sprids nu via sociala forum som Facebook och Twitter. Använd informationen från nätet för att förbättra din produkt och verksamhet. Ta tillvara på kundernas recensioner, både positiva och negativ för att ta din verksamhet till en helt ny nivå. Lyssna, nå, engagera och samarbeta med dina kunder på ett helt nytt sätt med hjälp av Microsoft Dynamics Social Listening.

Lyssna på sociala medier

Ta pulsen på de sociala medierna genom att lyssna och analysera det som sägs via källor som Twitter, Facebook, videor, bloggar och nyheter. Se trender och få varningar om hur människor känner om ditt företag och era produkter.

Analysera det som sägs

Få analyser på det som sägs om dig på de sociala medierna för att få en verklig förståelse för vad konsumenterna anser om din verksamhet. Segmentera analyserna genom filter för källa, känsla, plats eller författare. Olika sökord utvärderas och övervakas av systemet för att det ska kunna avgöras om inläggen är positiva, negativa eller neutrala.

Socialt engagemang

Bygg djupare relationer med dina kunder genom att kunna samarbeta på sociala medier. Låt din försäljning, marknadsföring och service bygga på vad kunderna önskar och förväntar sig av dig och ditt företag.

Hur fungerar Microsoft Social Listening?

Social Listening fungerar genom att samla in data från sociala medier som sedan presenteras för dig genom olika tabeller och diagram. Använd dem för att upptäcka nya trender, oavsett om de är negativa, neutrala eller positiva. Gå djupare in på var ditt företagsnamn eller produkter nämns och exakt vad som sägs om dem. Använd informationen för att precisera vad konsumenterna anser att du gör bra och vad som kan bli bättre. Ha möjlighet att åtgärda eventuella problem ett tidigt skede innan de växer och blir större.

Läs mer om Social Listening och få en guidad tur.