Servicemodulen i NAV

Har servicemodulen i NAV fallit i skymundan för att ge utrymme åt andra användbara funktioner? I så fall är det dags att ge den här modulen lite utrymme igen. Servicemodulen i NAV är ett perfekt verktyg för de företag som arbetar med att utföra service på maskiner eller utrustning. Beroende på vad ni arbetar med, kan behovet finnas att fortsätta servicen även efter att produkten är levererad och även följa upp era sålda artiklar.

Här är ett enkelt exempel; ni säljer kaffemaskiner till företag, det innebär att ni levererar service på kaffemaskinen även efter att ni sålt och levererat själva varan. Den fasta servicen infaller rimligtvis med jämna mellanrum och ni behöver möjligen leverera kaffebönor, choklad- och mjölkpulver löpande. Hur hanterar ni de här avtalen och tjänsterna till era kunder idag? Hur vet ni när det är dags för ny service? Servicemodulen i NAV hjälper er att ta tillbaka kontrollen och följer upp det fortsatta ”livet” på era varor. Funktionaliteten är smidigt integrerad med resterande delar av affärssystemet. Här vävs fakturering och leverans ihop med både funktionaliteten i servicemodulen men även med hela NAV.

Funktionalitet

Servicemodulen i NAV är ett verktyg för att planera, hantera och följa upp era levererade serviceartiklar och det löpande servicearbetet på dessa. Tack vare integrationen mellan servicemodulen och övriga delar av NAV får ni en samlad bild av hela verksamheten och en bättre uppföljning på era sålda serviceartiklar. Ni får allting samlat i ett system. Servicemodulen fungerar tillsammans med produktion-, inköp- och försäljningsdelen och hjälper er att överblicka sålda artiklar, kommande service eller utökade servicekontrakt. Kopplingen mellan alla olika moduler, det faktum att allt ligger samlat i NAV, ger en omfattande möjlighet till att spåra artiklar, transaktioner, vilken service som utförts på vilken maskin, vid vilken tidpunkt och till vilken kund.

I modulen finns stöd för att hantera serviceavtal, serviceorder och mycket annat. Era servicekontrakt dokumenteras i servicemodulen och med en bättre överblick blir det enklare att göra en behovsanalys och resursplanering för att räkna på det arbete ni ska göra hos era kunder.

De fem främsta fördelarna med servicemodulen

  • Få all funktionalitet samlad i ett affärssystem, alltså servicearbetet som en del av NAV.
  • Ni kan följa era artiklar även efter att ni levererat dem till kund, vilka serviceintäkter har ni på era varor efter försäljning?
  • Ni får hela servicehistoriken på era serviceartiklar.
  • Håll koll på serviceintervallen med hjälp av servicekontrakt.
  • Ett verktyg för att se vilka återkommande servicearbeten ni har, fel som uppkommer och kostnader för dessa.

Det här var bara en kort introduktion till en väldigt användbar och smart funktionalitet, servicemodulen i NAV. Vi kommer nog få lov att återkomma till den här inom en snar framtid.