Den 31 oktober 2016 inträffar SEPA end date i Sverige. Vad innebär det? Vi ska försöka reda ut begreppen. SEPA är ett initiativ från EU med målet att förenkla för företag i länder som ingår i SEPA-området att göra affärer med varandra. SEPA-förordningen innefattar alla privatpersoner, företag och myndigheter som verkar inom ett bestämt område. EUs tanke med SEPA är att länderna som ingår ska verka under lika konkurrensvillkor genom att administrera betalningstransaktioner på ett enhetligt sätt. Regelverken och ansvaret blir detsamma för alla länder oavsett var verksamheten är placerad. Målet är att inom SEPA ska länderna sköta sina transaktioner med samma tekniska förutsättningar och standards, för att säkerställa att betalningar sker korrekt. SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och en rad olika länder ingår i SEPA. Det omfattar alla medlemmar i EU-och EES-länderna men även Norge, Monaco och Schweiz. Om företag vet med sig att de gör affärer med de här länderna har de kanske använt sig av SEPA-betalningar. Att välja SEPA-betalning ska vara ett billigare alternativ både för avsändaren och mottagaren.

Vad kommer förändras? SEPA end date har redan inträffat i länder med euro som nationell valuta. Det träder nu i kraft i de länder inom SEPA som har egen nationell valuta, därav berörs Sverige. Just begreppet SEPA end date rör transaktioner i euro. Efter den 31 oktober kan inte transaktioner i euro, inom SEPA, ske under annan standard än SEPA-standard. Det betyder att den första november måste betalfilen som skickas till banken ha stöd för de krav som SEPA ställer om betalningen ska gå igenom. Bankerna får inte längre erbjuda egna nationella betalningslösningar om transaktionerna sker i euro inom området. En annan förändring är att eurotransaktioner kräver att kontonumret anges i internationellt format, IBAN (International Bank Account Number). För privatkunder kommer förändringen knappt märkas, de flesta banker har redan infört ett alternativ som följer den förordning som krävs vid den typen av betalningar. Företag däremot behöver kontrollera att ekonomisystemet som används har stöd för de krav SEPA ställer på filen när den skickas till banken. Det medför att det kommer krävas ett nytt filformat för att sköta de här transaktionerna. Företag behöver kontrollera att fakturor som ställs ut till kunder inom SEPA innehåller företagets IBAN och BIC. Likadant att de inköpsfakturor som ställs ut till ert företag innehåller IBAN och BIC

Vad innebär SEPA end date för kunder med Dynamics NAV? Ja, det kommer krävas att ert affärssystem stödjer det nya filformatet om ni gör affärer i euro inom SEPA. Betalfilerna ska vara i filformatet ISO XML 20022 kanske mer känt som Pain001 XML. Det säger förmodligen inte så mycket, men beroende på vilken installation av Dynamics NAV ni har, berörs ni i olika grad. Från version 2013 till 2016 av Dynamics NAV finns det stöd för det nya filformatet i SweBase, men beroende på version och installation kan det se olika ut. Det här med filhanteringen är inte helt enkelt eftersom olika banker har haft egna lösningar. Det har krävts olika filformat vid olika sorters betalningar. Affärssystemen har generat en sorts betalfil för utlandsbetalningar och en för nationella betalningar, det har även varit olika filformat beroende på vilken bank ni som kund använder. Det gör att bankerna också står inför en stor utmaning vad gäller hanteringen av filerna när de väl laddats upp till banken. För kunder med Dynamics NAV kommer betalfilen Pain001 XML innehålla samtliga av era betalningar. Som kund behöver ni inte skilja på om det är en SEPA-betalning, betalning till USA eller inom Sverige. Oavsett typ av betalning hanteras det i samma fil. Det är sedan på banken som filen administreras och hanteras genom bankernas olika lösningar för att nå rätt mottagare, på rätt sätt. Men filen som skapas i ert affärssystem måste innehålla rätt information vid en SEPA-betalning för att den ska gå igenom på banken.

Har vi skiljt på äpplen och päron nu? SEPA end date är datumet när transaktioner i euro inom SEPA måste ske enligt ny standard. Ert affärssystem måste generera en betalfil som stödjer de nya kraven för SEPA om det är en SEPA-betalning. Rör det sig om andra valutor, till andra länder utanför SEPA, kommer bankerna än så länge ha egna lösningar för att administrera de transaktionerna. Filen i sig Pain001 XML, vilken kommer genereras av ert Dynamics NAV, ska innehålla samtliga av era betalningar. Banken måste rent tekniskt administrera betalningarna så att den kommer till rätt mottagare, på rätt sätt, beroende på land och föreskrifter. Hur banken sköter betalningarna och vilken lösningen de har, är olika. Det här kommer innebära ett samarbete mellan kund, leverantör och bank för att det ska fungera. NAB är väl medvetna om SEPA end date och arbetar med en lösning till de kunder som är berörda.

Det här blev en lång text men det är mycket information och som sagt är det inte helt enkelt. När vi har mer information i ämnet kommer vi att lägga ut det på hemsidan och i vårt nyhetsbrev. Så besök hemsidan med jämna mellanrum och om ni inte redan gjort det, anmäl er till vårt nyhetsbrev. På det viset kan ni vara säkra på att aldrig missa någon viktig information.