Är ni en utav våra kunder som använder er av LogTrade? I så fall har vi information till er. För er andra, som kanske inte vet vad LogTrade är, ska jag börja med en enklare förklaring. LogTrade Connect är ett TA-system (transportadministrationssystem) som du helt kan integrera med Dynamics NAV. LogTrade är byggt för att vara inbyggt och blir smidigt en del av ditt affärssystem. Den smarta integreringen gör att du slipper krångla med två olika produkter och integreringen är så väl utformad att du inte märker att du arbetar med två produkter. Med LogTrade Connect kan du enkelt välja, beställa, spåra, överblicka och analysera transporter. Allt sker såklart elektroniskt och i realtid. Med en ökad kontroll och spårbarhet följer lönsamheten, det vet vi sedan tidigare. På NAB arbetar vi mycket med LogTrade Connect, det passar många av våra kunder, men om ni inte riktigt hängde med på förklaringen så hittar ni mer information på LogTrade Connects egna hemsida här.

För er som redan använder LogTrade Connect kommer nu ett meddelande:
I helgen hade LogTrade en release där Posten blev PostNord. Det vill säga, Postens produkter flyttades in under PostNord och några av PostNords befintliga produkter bytte namn. För er som kör LogTrade Connect innebär det att nästa gång ni trycker uppdatera på Posten respektive PostNord kommer ett antal nya produkter att dyka upp och alla gamla blir satta som inaktiva. I det läget är det alltså lämpligt att uppdatera sina speditörers servicekoder och namnen till de nya, enligt dokumentet vi bifogat nedan, detta när ni ändå mappar om de koder som används. I dokumentet finns de gamla produktnamnen och de nya, samt tillhörande koder. Om ni gjort andra inställningar kopplade till produktkoderna och inte speditörkoderna, behöver ni även mappa om dem, se bifogad fil.

Klicka för att få en PDF med de nya produktkoderna

Nya produktkoder