Primetail valde NAB Solutions som leverantör genom rekommendationer. Bland annat för att deras system fungerar bra i molnet samt att man såg att NAB Solutions låg främst i att leverera molntjänster. Att ha ett affärssystem i molnet för att slippa ha egna servrar var en viktig aspekt för Primetail. De valde standardlösningen NAVsmart dels för att det är ett standardiserat system som ändå täckte behoven, men det var också en kostnadsfråga.

Primetail var ett helt nystartat bolag när de valde affärssystemet. Därför hade de inga gamla system eller arbetsprocesser utan skapade kvalitetsledningssystem och processer från grunden. Bolaget startades därför helt baserat på NAVsmart.

Primetail använder NAVsmart för ekonomihantering, artikelhantering, inköp, försäljning, kund- och leverantörsreskontra. Just nu anser Primetail att standardsystemet NAVsmart är fullt tillräcklig för deras verksamhet. De uppskattar att det kommer nya versioner av NAV varje år för med nya versioner kommer även ny eller förbättrad funktionalitet vilket gör att systemet ständigt utvecklas. I takt med att företaget växer kommer Primetail så småningom uppgradera till en egen NAV plattform.

Se fler referenser

Läs mer om NAVsmart