Polfärskt Bröd är en av Sveriges största bröddistributörer med visionen att vara bäst på distribution, service och produktinnovation. De har ett uppdrag från sex olika bagerier och levererar varje dygn i genomsnitt ca 320 000 förpackningar bröd med hjälp av 270 närdistributionsbilar till över 3 000 butiker över hela landet.

Polfärskts resa till dagens affärssystem började på tidigt 2000-tal med NAV Classic. De använder sig av ett Shared Service Center, SSC, för sina 24 distriktsbolag där bland annat logistik, administration och framför allt ekonomi används.

Idag använder Polfärskt Dynamics NAV 2015. De valde att uppgradera från Dynamics NAV 2013 till version 2015 för att ta del av de fördelar som det innebär att uppgradera.  De ville bland annat få tillgång till ny teknik och på så sätt följa med i utvecklingen på marknaden.

En av fördelarna de fick genom uppgraderingen var bättre prestanda vilket är en stor fördel för Polfärskt som skickar många fakturor till sina kunder. De vill även automatisera fler processer för alla sina bolag vilket är möjligt i version 2015.

Polfärskt väljer att göra regelbundna uppgraderingar för att det inte ska bli en för stor process. Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt, anser att uppgraderingen till Dynamics NAV 2015 gick smidigt. Hon menar att det blir mindre och mindre problem för varje uppgradering då organisationen vänjer sig vid processen och får mer kunskap. Samtidigt ökar Microsoft frekvensen på hur ofta nya versioner släpps vilket tillsammans med nya verktyg gör att uppgraderingarna går snabbare.

En annan fördel med att uppgradera ofta är att personalen inte behöver lika mycket utbildning. När Polfärskt uppgraderade från version 2013 till 2015 skickades informationen till användarna via mail. Därför behövde de inte lägga några större resurser på att utbilda medarbetarna.

– Det är viktigt att vänja medarbetarna vid förändringar och sker de regelbundet och inte är för stora har de som arbetar i systemet lättare att ta till sig en ny version menar Elisabeth Wahlström.

Utmaningen för uppgraderingen var att Polfärskt har många bolag vilket gör att det tar längre tid då endast ett fåtal bolag uppgraderas åt gången. Polfärskt förbereder sig redan för nästa uppgradering som är planerad 2017 med en testuppgradering under 2016.

Se fler referenser här.