Att följa med i den digitala utvecklingen är viktigt för att kunna konkurrera på en snabbt föränderlig marknad men framför allt för att överleva. Några som stark följer denna regel är bröddistributören Polfärskt. I artikeln ”Bröddistributören Polfärskt digitaliserar för överlevnad” hos IDG berättar Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt, om hur de arbetar med digitalisering för att stå sig starka på marknaden.

Polfärskt använder affärssystemet Dynamics NAV 2015 från NAB Solutions. Med hjälp av molntjänsten Azure kan de effektivisera sina arbetsprocesser. Säljarna använder smartphones och surfplattor som är integrerad med deras Dynamics NAV för att enklare kunna sälja in nya produkter i butikerna och underlätta uppföljning. De använder även Office 365 för att öka produktiviteten och informationsdelningen inom organisationen.

Polfärskt har förändrat sitt sätt att arbeta med IT för att skapa bättre och mer effektiva verktyg och processer i organisationen med affärsresultat i fokus. Stora förändringar har genomförts och tack vare det är Polfärskt en attraktiv arbetsgivare där deras anställda känner stolthet av att arbeta i en organisation som ligger i framkant.