”Regelbundna avstämningar och ett väl genomfört arbete av Sundströms när projektet skulle testas ligger till grund för Sundström Safety ABs lyckade uppgraderingsprojekt”

-Linda Sönne, kundansvarig NAB Solutions.

Sundström Safety AB grundades 1926 och har lång erfarenhet av att verka inom tillverkningsindustrin. Målet är att skydda människor från förorenad luft genom att erbjuda anatomiskt utformade andningsskydd och skyddsmasker till sina kunder. De senaste 40 åren har stora resurser lagts på produktutveckling och Sundström Safety kan idag presentera ett komplett system av masker, filter och tillbehör för marknadens samtliga användningsområden.

2013 gjorde Sundström Safety en nystart tillsammans med NAB Solutions. Vid det tillfället uppgraderade de sitt gamla Dynamics NAV till Dynamics NAV 2013. Den tidigare erfarenheten gjorde att de kände sig lugna inför den här uppgraderingen till version 2016. Det var inte så länge sedan vi gjorde en större uppgradering och vi var i princip samma team nu som gjorde arbetet vid den tidpunkten, menar Åsa Nygård, CFO på Sundström Safety. Vi återanvände samma modell som vid nystarten, med veckoavstämningar och detaljerade testprotokoll, vilket respektive processledare stod för och det fungerade bra, fortsätter Åsa.

Något positivt som lyfts fram både från NABs och Sundström Safetys sida är noggrannheten i förarbetet innan själva uppgraderingen. Vikten av att ha en bra sammansatt projektgrupp från båda sidor med regelbundna avstämningsmöten är något att lyfta fram i projektet menar Åsa, det kan vara nyckeln till att uppgraderingen gick smidigt och att tidsplanen hölls. Allt fungerade bra och vi passade även på att genomföra en del andra anpassningar för att förbättra systemet ytterligare, förklarar Åsa.

När jag frågar om fördelarna de såg med att uppgradera svarar hon att ny teknik är viktigt för dem, det gör det lättare att integrera affärssystemet med andra program. Vi såg en stor fördel i att kunna integrera Microsoft Dynamics CRM med vårt affärssystem och kunna arbeta bättre med våra BIsmart rapporter genom ökad funktionalitet och minskad svarstid. Möjligheten till att använda olika plattformar för användarna, såsom mobiler eller surfplattor bidrog också en del.

Sundström Safety har idag sitt Dynamics NAV integrerat med Office 365 och BIsmart. De upplever att det finns en hel del förbättringar i funktionaliteten för arbetsflöden, projektuppföljning, BIsmart och integrationen med CRM,  i den nya versionen. En specifik funktion som godkännande av orders har förbättrats, poängterar Åsa. Samtliga funktioner är något de använder sig av dagligen och arbetsflöden är något de ska införa även under andra funktioner nu i sin nya version.