Den 1 januari 2015 kommer momsreglerna för elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU att ändras.

De som kommer påverkas av de nya reglerna är de företag som säljer elektroniska tjänster direkt till privatpersoner i andra länder. Beskattningen ska ske i de land där köparen är bosatt till skillnad från idag där tjänster beskattas i de land där säljaren är registrerad.

Läs mer: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/nyaregler2015foromsattningavelektroniskatjanster.4.3aa8c78a1466c584587699d.html