För att behålla prestandan i sin affärslösning och dra ner på timmarna i varje uppgraderingsprojekt gör Polfärskt uppgraderingar regelbundet. På så vis blir inte uppgraderingarna lika omfattande och inte heller förändringarna i systemet lika stora. Polfärskt kan också känna sig trygga i att de använder den senaste tekniken.

I våras uppgraderade Polfärskt från NAV 2015 till NAV 2017. För ett bolag av Polfärskts storlek, med närmare 30 olika distriktsbolag blir mängden transaktioner som hanteras omfattande. Polfärskt har i genomsnitt 320 000 förpackningar bröd som levereras av ca 270 närdistributionsbilar till 3000 butiker över hela landet, varje dygn. För att det här ska fungera kräver verksamheten ett komplext affärssystem.

Att migrera extrema mängder data

Från NABs sida var det i huvudsak fyra personer involverade i uppgraderingsprojektet. Tillsammans med framförallt Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt, och Polfärskts aktuella driftpartner, utgjorde de gruppen som drev projektet framåt. Projektet löpte över tre månader och under tiden arbetade båda sidor intensivt med uppgraderingsarbetet. Eftersom det var en uppgradering som genomfördes handlade mycket om att på bästa sätt ”lyfta koden och flytta extrema mängder data” från version 2015 till version 2017. Det var ett stort arbete att jämföra de olika versionerna, identifiera skillnader, verifiera och säkerställa att NAV skulle fungera som tänkt vid driftstart.

-Utifrån erfarenhet visste vi att den stora mängden data skulle ta tid att migrera. Det var själva utmaningen, förklarar Johan Niedomysl konsult och projektledare på NAB. Vid tidigare uppgraderingsprojekt med Polfärskt har vi uppgraderat varje bolag för sig, vilket är tidskrävande. Tidigt i det här projektet började vi diskutera möjligheten att uppgradera alla bolagen till senaste versionen samtidigt. I samråd med Polfärskt och deras driftpartner kartlades och utvärderades förslaget. Tillsammans såg vi att det var något att satsa på.

Ibland går det smidigare än man tror

-När det ska ske en så här stor flytt kräver det ett engagerat och dedikerat arbete från båda parter, vilket det absolut var. Det kräver extremt noggrann planering, vi involverade tredje part tidigt och vi körde ett fullskaligt genrep för att se att upplägget skulle hålla. Och det gjorde det, fortsätter Johan. I slutänden gick själva uppgraderingen, om möjligt, ännu smidigare än vi trott. Det gjorde att vi fick lite andrum och kunde smyga igång med ett par bolag i taget när vi kopplade på integrationerna igen. Vi hade även bra stöd vid driftstart i form av konsulter på plats, utvecklare förberedda och en förvarnad support.

-För andra som är på väg att uppgradera så finns ett par saker att tänka på. Det finns en vinning i att involvera även tredje part tidigt i projektet. Det gör att samtliga är införstådda med projektets syfte och de får chans att planera upp sin tid. I det här projektet användes även återkommande stand-ups. En kort briefing där varje person i projektet får berätta vad de arbetar med just nu och vad som är nästa steg. Ansvarsfördelningen blir då väldigt tydlig. Det går inte att nog betona allas ansvar vid projekt som det här. Uppgifterna bör följas upp, så att det som ska göras, verkligen blir gjort. Det är en stor del i om projekten flyter på eller inte, avslutar Johan.