Nordea vill att kunderna istället ska gå över till tjänsten Corporate File Payments. Detta format förväntas fungera fram till och med 2018. En nyhet är att det inte längre går att skicka ensamma kreditnotor som ska bevakas hos banken. Kreditnotor måste täckas av debet. Vill man fortsätta att kunna skicka kreditnotor går det att lösa med funktionalitet i NAV 2015.

Är man inte redo att uppgradera går det bra att använda det gamla filformatet för fakturabetalningsservice i Corporate File Payments, dock med gällande begränsningar, enligt länk: Begränsningar vid gamla filformat i Corporate File Payments