Vill du ha ett enkelt och smart standardsystem som basers på Dynamics NAV?

Se produktbladet för NAVsmart och få en större förståelse hur det intelligenta och enkla standardsystemet kan hjälpa dig och ditt företag. NAVsmart är ett affärssystem med fokus på lönsamhet och ekonomisk kontroll. När du väljer att byta affärssystem till NAVsmart får du tillgång till ett snabbt affärssystem och kompletta affärslösningar från Microsoft som vi har skalat ner och anpassat för att passa behoven för små och medelstora företag.

Se poduktbladet för NAVsmart

I produktbladet tar vi upp områdena: 

 • Vad är NAVsmart?
 • Hur är NAVsmart uppbyggt?
 • Vilka typer av företag passar NAVsmart för?
 • Vilka olika roller finns i NAVsmart?
 • Hur fungerar NAVsmart i molnet?
 • Hur integrerar NAVsmart med Office365?
 • Vilka tilläggsmoduler finns det i NAVsmart?
 • Hur köper jag NAVsmart?
 • Hur implementeras NAVsmart i min organisation?
 • Vilka använder NAVsmart?
 • Om NAB Solutions