Webbutbildning i NAV och Excel

Är du personen på ditt företag som arbetar med NAV? Du arbetar kanske även mycket i Excel men vet inte hur du använder NAV och Excel tillsammans? Det är svårt att ta vara på den nära (och unika) kopplingen om du aldrig fått en genomgång av hur det fungerar. Vi träffar företag dagligen och vet att många hade verkligen haft nytta av att arbeta mer med dessa ”verktyg” ihop.

Vi håller en webbutbildning i NAV och Excel där syftet är att ge er kunskap om hur ni nyttjar dessa i ert dagliga arbete. Ni kommer få nya kunskaper som kan generera nya insikter kring er data och i vissa fall hjälpa er att arbeta mer effektivt.

I webbutbildningen tittar vi på:

  • Nödvändiga funktioner när ni hanterar data i Excel.
  • Filtreringar, summeringar, absoluta och relativa frekvenser.
  • Hur ni exponerar data från Excel och skapar Pivottabeller
  • Hur ni gör för att exportera data – uppdatera datat – för att senare göra uppdateringar i NAV
  • Jämför listor för att hitta avvikelser som förekommer i era register
  • Vi kommer inte vidröra funktionalitet som handlar om Rapidstart

Vill ni anmäla er?

Datum: 15 mars
Tid: 13.30 – 15.00
Plats: Skype
Er investering: 2000kr/ företag

Välkomna!