Dynamics NAV 2015 blir mer användarvänligt då endast funktioner som är relevant för användaren visas, detta beroende på vilken behörighet och licenser som användaren har. All data uppdateras snabbare på sidorna i den nya versionen och systemet fyller i exempelvis dokumentnummer automatiskt. Det blir enklare att få en överblick av dokument så som beställningar, fakturor och kreditnotor med summeringar. Du kan även anpassa formatering och färg för beräknade värden.