En vanlig fråga är hur man licensierar användare i Dynamics NAV. Grundprincipen är att man licensierar användare, inte typ av klient, hårdvara eller servertjänster.

Windows- eller Webbklienten?

Det betyder att en användare kan samtidigt ha flera NAV klienter igång utan att det påverkar licensen. Det spelar ingen roll vilken klient som användaren ansluter med, Windowsklient, webbklient, tabletklient, eller kanske i framtiden telefonklient. En användare är en användare.

Namngivna eller samtidiga användare?

Det finns två licensmodeller, Perpetual (köplicens) där man räknar samtidiga användare och Subscription (prenumerationslicens) där användarna är namngivna. Namngivna användare är enkelt, finns användaren med i listan och har rätt behörighet så är det bara att starta NAV, annars går det inte. Samtidiga är svårare att förstå, där kan bara så många användare logga in samtidigt som licensen tillåter. Det betyder att en användare är beroende av hur många andra användare som är inloggade, om det går att logga in eller inte.

Fullständiga och begränsade användare?

En användare är antingen fullständig eller begränsad ur ett licensperspektiv. Blanda inte ihop detta med roller eller behörigheter. Man kan licensmässigt vara fullständig användare men ha begränsad behörighet osv.. För en licens med samtidiga användare finns det två räknare, en för fullständiga och en för begränsade användare.

Integration och Multiplexing

Om jag integrerar ett externt system så räknar NAV det som en användare? Nej, integrationen behöver inte licensieras, däremot ska användarna som använder integrationen licensieras om de tillhör eller arbetar för företaget som använder Dynamics NAV. Att inte licensiera användare som arbetar i NAV kallas för multiplexing och är inte tillåtet enligt licensreglerna.

Företagets kunder som anropar Dynamics NAV via en integration från t.ex. en webbshop behöver inte licensieras, då de är externa. Detaljerna runt detta kan vara svåra att förstå och ändras ibland. Om du känner att du är i gränslandet, läs licensreglerna!

Microsofts licensregler