Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket

Från och med den 1 januari 2015 ska du som är företagare och momsregistrerad i Sverige, redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Om du inte är momsregistrerad, eller om du är momsregistrerad men importerar en vara som ska användas endast för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Med import menar vi

  • när en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU eller
  • från ett område inom EU som ligger utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland.

Om du ska betala tull (eller skulle ha betalat tull om varorna hade varit tullpliktiga) ska du redovisa moms för

importen. Tullverket kommer även i fortsättningen att fatta tulltaxeringsbeslut vid import och vara ansvarigt för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.


Vem ska betala moms vid import?

Den som ska betala tull i Sverige, eller skulle ha gjort det om varorna varit tullpliktiga, ska redovisa och betala moms vid importen. Om du, på grund av att du har ett enhetstillstånd, blivit skyldig att betala tullen i ett annat EU-land ska du ändå redovisa och betala moms till Skatteverket.

Även om du gör importen med hjälp av ett ombud är det du som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Det har alltså ingen betydelse om du använder dig av ett ombud i din kontakt med Tullverket eller om ombudet är skyldig att betala tullavgiften.

Från http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedlanderutanforeu.4.58d555751259e4d661680001114.html>

knapp E-Book, blomstra