Parametersättning

I och med lagändringen kommer hanteringen att likna den hantering (omvänd skattskyldighet) som redan idag används vid förvärv av varor från andra EU-länder.

NAB Solutions föreslår därför nedanstående parametersättning i momsbokföringsinställningarna:

Förslag på nya produktbokföringsmallar:

TULLORED

TULLRED1

TULLRED2

För att se moms bokföringsinställningar i Dynamics NAV klicka på länken nedan

Moms bokföringsinställningar

Momsrapport

För de kunder som kör Momsrapporten i NAB:s tilläggsmodul NPS så kommer det finnas en uppdaterad version som även tar hand om de nya momsraderna kopplade till import moms.
2

Kontering

När du konterar på t ex konto 5720 Tullkostnader, så skall både:

  • tullvärdet (varans värde + frakt) och
  • tullavgiften (en viss tullsats som varierar för olika varor, normalt mellan 0-20 procent)

ligga till grund för beräkningen hur stor momsavgiften blir.
(Detta belopp utgör beskattningsunderlaget vid import).

Momsen är normalt 25 procent av detta belopp. Det finns några varor som har en annan procentsats, för livsmedel är momsen 12 procent och för böcker och tidskrifter är den 6 procent.

Använd de nyupplagda momsproduktbokföringsmallarna TULLORED,TULLRED1 och TULLRED2 kopplade till aktuellt redovisningskonto vi kontering av tullfakturor.