Även om Microsoft Dynamics NAV erbjuder en stor mängd funktioner som standard så finns det även ett stort utbud av extra funktionalitet i ditt affärssystem. De består av färdigutvecklade AddOns som integrerar med ditt Microsoft Dynamics NAV. LogTrade Connect är en AddOn för transportadministration som är inbyggd i Dynamics NAV.

För att få en bättre förståelse för LogTrade och hur det fungerar tillsammans med Dynamics NAV har vi pratat med Marcus Wigren, partneransvarig på LogTrade.
– LogTrade är en molnplattform för dig som skickar gods. Med hjälp av LogTrade kan du bland annat boka och följa upp transporter. Få koll på alla priser om vad leveransen kommer att kosta och sedan spåra godset för att alltid ha full kontroll över dina transporter.

Den största fördelen med LogTrade är att du som kund endast arbetar i NAV som är en välkänd miljö och slipper använda flera olika produkter. Marcus Wigren menar att LogTrade är det TA-system (Transportadministrationssystem) som är bäst integrerat eller rent av inbyggt i Dynamics NAV.

LogTrade uppfyller även kraven för att bli certifierad av Microsoft Dynamics. Att bli certifierad av Microsoft är ett bevis på hög standard för mjukvara som är utvecklad av en partner. Det ger en garanti på att produkten håller högsta kvalitet och är kompatibel med Dynamics NAV.

Läs mer om LogTrade