För konsultföretag är det extremt viktigt att ha full kontroll över sina projekt. Att på ett enkelt sätt kunna se, hur många timmar som har använts och vad som är debiterat. Få full kontroll och möjlighet till uppföljning av dina projekt i Dynamics NAV. Du kan även dela upp ditt projekt i olika delar för att enklare kunna följa upp varje delprojekt.

Med hjälp av Projektaktivitetsrader i Dynamics NAV lägger du upp dina projekt och delar in dem i delprojekt om så önskas. Genom att lägga till en Till- och en Från-summa får du en tydlig summering av alla projektaktiviteter i varje projekt.

Skapa ett projekt och lägg sedan in ett delprojekt som en Från-summa. Skapa upp de aktiviteter som delprojektet innehåller som ett konto för att kunna tidrapportera på aktiviteterna. Avsluta med att lägga till ett en Till-summa. Genom att välja indrag för projektaktiviteter summerar Dynamics NAV alla aktiviteter från Från-summa till Till-summa vilket ger dig en tydlig översikt av delprojektet, exemplet nedan summerar rad 1100 till rad 1190.

projekt 1

 

Du får tydlig överblick av ditt projekt, vad som är planerat, fakturerat, återstående och totalpris.

projekt 2