Flexibiliteten i ditt ERP-system har blivit en avgörande faktor om ett företag står sig konkurrenskraftigt på marknaden eller faller ner i glömska. Marknaden förändras snabbt och i och med den pågående digitaliseringen är det ännu viktigare att var flexibel och våga tänka i nya banor istället för att stanna kvar i föråldrade metoder. Företag som håller fast i gamla lösningar riskerar att bli omsprungna av mer flexibla konkurrenter som ständigt utvecklar sina produkter och tjänster.

För att få kompetent personal till sitt företag krävs det även då att kunna erbjuda en flexibel arbetsplats. Enligt en ny undersökning av kontorsplatsföretaget Regus skulle så många som 80 procent välja ett jobb framför ett annat liknande om det innebar möjlighet att arbeta flexibelt.

Då det är så många som föredrar en flexibel arbetsplats ökar det kraven på mobila lösningar. Mobila arbetslösningar bidrar till att anställda kan arbeta mer effektivt var man än befinner sig. Ett mobilt arbetssätt bidrar till att medarbetare blir mer tillgängliga och kan arbeta mer effektivt exempelvis de som är på resande fot kan arbeta under resor och andra väntetider. Det bidrar med en förbättrad service för både kunder och partners.

Se även: Bli mer effektiv med ett mobilt affärssystem!

Ett affärssystem som bidrar till flexibilitet

Marknadens krav på flexibilitet kräver även att affärssystemen måste bidra till ett flexibelt arbetssätt där företaget kan växa och utvecklas i takt med marknaden. Vissa affärssystem håller tillbaka företagets utveckling genom att det inte går att förändra arbetsprocesserna och att det inte kommer nya versioner som bidrar till utveckling.

Att affärssystemet går att använda mobilt och webbaserat är extremt viktigt för att medarbetarna ska kunna arbeta flexibelt och slippa vara bundna till en fast arbetsplats. En säljare ute på fält kan exempelvis engagera kunden genom att visa upp aktuell data direkt på en surfplatta eller annan bärbar enhet. Få ett fortare avslut på affären genom att skicka in ordern direkt på plats vilket minskar ledtiden då säljaren slipper att först ta sig till kontoret.

Därför är det extremt viktigt att ha ett affärssystem där leverantören tar fram nya versioner och uppdateringar. Det för att ditt affärssystem aldrig ska hindra dig utan vara en del i utvecklingen av företaget och bidra med att kunna vara mer flexibel. Marknaden förändras snabbt och det gäller att vara uppdaterad med det senaste om man vill vara med i kampen om marknadsandelar när konkurrensen hårdnar. Se till att var en av dem!