enwis) recycling

Den här modulen är vårt systemstöd för den kommersiella avfallshanteringsbranschen och kombinerar ett effektivt affärssystem med en kravorienterad industrilösning. Alla delarna är fullt integrerade med varandra och täcker alla processer i företaget oavsett om dessa är typiska avfallshanteringsprocesser eller av mer specialiserad karaktär.

Med fullständig integration mellan alla delar av systemet får ni en omfattande översikt av affärsprocesserna. Detta gör att ni kan organisera och anpassa dessa processer till varandra optimalt, vilket resulterar i en ökad effektivitet. I många företag ersätter enwis ett antal enskilda lösningar för olika användningsområden som ofta inte är kopplade till varandra eller endast är kopplade på ett ineffektivt sätt. Enwis täcker hela processen. Följaktligen behöver data anges endast en gång för att användaren ska få tillgång till korrekt information som t.ex. kan användas för analys.

enwis) waste innehåller:

  • snabb orderregistrering
  • definierbara avfallstyper
  • officiell europeisk avfallskatalog (EWC)
  • integrerat vågsystem
  • fakturering av utrustning och hyror
  • bearbetning och produktion
  • samlingsfakturering
  • dokumentation och verifikation
  • analyser
  • övergripande ledningsfunktioner: bokföring, redovisning etc.