enwis) wasted

Branschen kännetecknas idag av komplexa industrispecifika processer, en föränderlig marknad och komplex lagstiftning. För att upprätthålla konkurrenskraften är det avgörande för företag i återvinningsindustrin att organisera sig effektivt och att kunna förlita sig på sitt affärssystem.

Enwis modulen är affärslösningen för återvinningsindustrin och är optimalt anpassad för dess speciella krav. Förutom basfunktionalitet som redovisning, fakturering och reskontrahantering stöder mjukvaran alla industriella processer och stöder därmed tillverkare av återvinningsbara produkter, återförsäljare och användare. All funktionalitet i modulen är en del av standardsystemet och är komplett integrerade med varandra.

enwis) recycling innehåller:

 • lagerhantering
 • vågintegration
 • kontrakt
 • avtalshantering
 • flexibel prissättning
 • förädling och produktion
 • analyser och prover
 • kvantitetsplanering
 • materialspårning
 • transportorder
 • kredit- och debetposter i en och samma order
 • handel med varor
 • Forex och LME integration
 • riskhantering/riskgaranti