Enwis modulen stödjer er i de utmaningar er verksamhet har för att kunna hålla positionerna i en alltmer konkurrensutsatt marknad. För kunna effektivisera era processer och undvika kostsamma misstag är hög tillgänglighet av data väsentligt.

enwis) public innehåller:

 • fastighetsförvaltning /-registrering
 • gator och gatusektioner
 • kommunal turkalender
 • stöd för ordermottagning utanför planerade turer
 • vågintegration
 • hantering av återvinningscentraler
 • riskhantering
 • hantering av klagomål
 • integration med Dynamics NAV’s finansiella redovisning, tillgångar
 • hantering av lagerplatser
 • hantering av avgifter