Lidl tog till vara på livsmedelssvinnet och började tjäna pengar på det istället!

Lidl är som bekant en matvarukedja som förmodligen främst förknippas med försäljning av livsmedel. En stor omsättning av livsmedel ger också en stor mängd mat- och livsmedelsavfall. I Tyskland startade Lidl den interna tjänsten Green Cycle, ett eget bolag, som skulle hantera mängden avfall som kom av verksamheten ute i butikerna. Genom att organisera hämtningen och lämningen av avfall, bortskaffandet av olika material och förhandlandet av avtal och villkor med olika avyttringspartners, så har Lidl kunnat kommersialisera på mängden livsmedelsavfall som följer av den dagliga omsättningen. I början administrerade de återvinnings- och avfallsprocesserna med hjälp av Microsofts Excel, men i takt med att bolaget växte var det inte längre hållbart att arbeta på det sättet. Här saknades den flexibilitet, transparens och kompetens som de var ute efter. De var absolut nödvändigt för Lidl att införskaffa ett professionellt affärssystem för avfall och återvinning för att kunna fortsätta utvecklas.

Som ni säkert räknat ut valde de att arbeta med branschlösningen enwis). enwis) är baserat på Microsoft Dynamics NAV och är utvecklat för er som verkar inom avfalls- och återvinningsindustrin. Vi tycker såklart att det är extra skoj att Lidl valde enwis) eftersom det ingår i de branschlösningar som vi kan erbjuda våra kunder. Vi vet därför också de fördelar enwis) kan bistå sina användare med. Vill du läsa mer om enwis) kan du göra det här.

Vill ni läsa hela artikeln om Lidl och enwis)? Om utmaningarna, om hur projektet utfördes och hur resultatet blev – ladda ner en PDF nedan. Kanske är ni på gång att byta affärssystem? Se hur det fungerade för Lidl.

Fyll i ert namn så skickar vi en PDF med hela artikeln till er.