När införandet av ett nytt affärssystem är i mål och börjar rulla räknar många med att driftstarten är färdig. Man pustar ut och vill återgå till sina vardagliga arbetsuppgifter. De anställda märker då att deras vardagliga arbetsuppgifter radikalt har förändrats. Istället för att börja slita sitt hår för att inte systemet fungerar som förväntat bör man veta att det är efter driftstarten av affärssystemet som den riktiga utmaningen börjar!

Genom att arbeta i systemet lär sig medarbetarna hur det fungerar och ser även möjligheter till effektivisering av arbetsprocesser. Affärssystemet kan ses som en oslipad diamant som måste slipas till för att kunna skina. För det är efter implementeringen som justeringar i lösningen görs för att systemet ska kunna leva upp till den nytta som utlovades i förstudien.

Så istället för att företaget ska vakna upp en dag och inse att de har ett gammalt affärssystem som måste bytas och lägga ner en lika stor ansträngning igen är det bättre att ständigt uppdatera sitt affärssystem så det aldrig upplevs som förlegat. Därför krävs det en person eller en förvaltningsgrupp som kan ta över efter implementeringen och fortsätta att driva affärssystemet så utvecklingen aldrig stannar upp. Tyvärr är förvaltningen av affärssystemet en underskattad process som flertalet ledningar inte riktigt förstår betydelsen av.

En förvaltningsgrupp kan bestå av personer som har medverkat under installationen och som är villiga att anta sig ansvaret för att systemet löpande ska uppdateras. Det innebär inte bara användarsupport och ”buggar” utan även att ständigt arbeta med att se över och förbättra rutiner, utbilda användare och att utvärdera effektiviteten, både på kort och på lång sikt. Genom en kontinuerlig översyn av systemet och verksamhetens behov kan man göra förbättringar som även gör att systemets livslängd ökar.

Som en avrundning kan man säga att utvecklingen av ett affärssystem aldrig tar slut. Vill man ligga i framkant och utvecklas kräver det att affärssystemet utvecklas med företaget istället för att bli som en tvångströja som håller det tillbaka. Öka affärsnyttan genom uppföljning för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet.

knapp E-Book, blomstra

 

Se även: dfs, erpblogg