Användargränssnittet i Dynamics NAV 2013 R2 är rollbaserat. Det betyder att användaren normalt bara ser den information och funktionalitet som användaren behöver i sitt dagliga arbete.

Startsidan för en säljare kan se ut som den här, med den mest relevanta information tydligt visad och menypunkter för de mest använda funktionerna. Gränssnittet är väldigt flexibelt och kan lätt justeras av användaren om behoven förändras.

Olika typer av NAV användare

En fullständig användare har licensmässigt rätt använda alla delar av systemet. En begränsad användare har licensmässigt rätt att läsa all data i systemet men bara rätt att registrera/ändra data i några utvalda delar och har inte rätt att utföra bokföring.

En typisk fullständig användare är systemadministratör, användare på ekonomiavdelningen, en användare som bokför/godkänner exempelvis in och utleveranser, en användare som gör många olika saker i systemet, en ”avancerad” användare, etc.

En typisk begränsad användare är en som bara läser data, VD på lite större företag, eller en som bara gör begränsade uppgifter som registrera order, attestera fakturor, registrera tid, enkla lagerfunktioner etc.

Detta ska inte blandas ihop med behörigheter som innebär att en person med fullständig licens kan ha restriktioner i vad han eller hon faktiskt får göra i systemet. Ett annat begrepp är ”Roll” vilket innebär att användaren är kopplad till en viss typ av arbetsuppgifter för att snabbt se den information som är mest relevant, även om licenstyp och behörighet tillåter mer.