Microsoft har en vision för sina affärsapplikationer som tar ditt företag längre än vad ett fristående affärssystem eller bokföringsprogram kan åstadkomma. Den unika kombinationen med beslutstöd verktyg, kommunikation verktyg och samarbetsplattform som är helt inbäddade i verksamhetens kärnprocesser. Detta resulterar i att personer som fattar besluten i verksamheten kan bidra till att öka dina marginaler, förbättra ditt kassaflöde, och i slutändan driva din tillväxt.

Microsoft Dynamics NAV är affärssystemet som kan formas efter din bransch, ditt företags unika behov, arbetsprocesserna och dina medarbetares arbetsuppgifter. Företaget och dina medarbetare blir mer tidseffektiva och du kan knyta medarbetare, kunder och leverantörer närmare varandra.

All information finns tillgänglig oavsett var användaren befinner sig och är spårbar ända ner till transaktionsnivå. Följ verksamheten dag för dag med hjälp av analysverktygen. Du bestämmer själv vilka data som ska presenteras och hur. Microsoft Dynamics NAV ser ut och fungerar som Microsoft Office och är intuitivt och enkelt att använda.

I och med sitt nära släktskap med Officeprogrammen är import och export till och från dessa enkelt att göra som användare utan ingrepp från konsulter.

Dynamics NAV är ett system under ständig förändring som kommer att utvecklas mycket i framtiden för att bli ytterligare mer kompetent. Detta är en av många anledningar till att välja NABs supportavtal då du med detta får tillgång till kostnadsfri uppgradering av den tekniska miljön (exklusive anpassningar).