Att byta affärssystem är ett komplext projekt som oftast omfattar hela företaget och allt vad olika personer gör inom företaget både direkt och indirekt. I dag är affärssystemet en grundläggande faktor för att kunna effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. Därför är en verksamhets affärssystem ett av företagets mest prioriterade investeringsområde.

Problem som en teknisk driftstörning skulle på kort tid generera stora problem eftersom många både användare och partner blir berörda. Eftersom affärssystemet är som verksamhetens ryggrad och gör att allt fungerar som det ska är det bra att hålla koll på när tiden är inne för att investera i ett nytt. Det för att inte affärssystemet ska hindra verksamhetens utveckling.

Här kommer lite punkter som kan vara bra att vara uppmärksam på.

Användbarhet

Är ert affärssystem svårt att använda? Krävs det många onödiga manuella arbetsmoment där samma uppgifter måste uppdateras på flera olika ställen i organisationen? En sådan brist går ut över effektiviteten och kvalitén i att snabbt få fram önskad information.

Skalbarhet

Har ert affärssystem svårt att hantera större transaktionsmängder? Det leder ofta till ett hinder i organisationens utveckling vilket i sin tur slår direkt mot lönsamheten. Verksamheten växer alltså snabbare än vad systemet klarar av att stödja.

Kostnader

Har ert affärssystem en hög underhållskostnad? Många företag köper över åren på sig fristående system och licenser som bidrar till onödigt stora kostnader för företagen. Exempelvis har molnlösningar ofta en annan prissättning än äldre system.

Flexibilitet

Klarar ert affärssystem av snabba lanseringar av nya affärsmodeller, förvärv eller geografiska expansioner? Gamla system har en tendens till att ha för många anpassningar som inte längre stödjer verksamhetens behov och har en bristande integration mot centrala system.

Processutveckling

Ert företag kan gå miste om ny teknik och nya möjligheter till processtöd genom att sitta på ett gammalt affärssystem. Ett nytt affärssystem leder ofta till en effektivisering av företagets affärsprocesser vilket medför nöjdare kunder.

Ny teknik

Bidrar ert affärssystem till verksamhetens utveckling? Ny teknik skapar möjligheter till att kommunicera med kunder och leverantörer genom att upprätthålla ett integrerat arbetsflöde.

Användarnas missnöje

Upplever användarna av ert affärssystem att systemet är långsamt, svårt att använda och saknar funktionalitet? Finns det dessutom bara ett fåtal personer på arbetsplatsen som förstår hur det fungerar fullt ut? Ja då är det nog dags att fundera på ett nytt.

Du hade aldrig gett en nyanställd en gammal mobil eller dator, men ett gammalt affärssystem? Vill ni ligga i framkant så är affärssystemet en viktig del för att företaget ska kunna utvecklas optimalt. Ta därför en fundering på hur ni använder ert affärssystem idag och vad ett nytt system skulle kunna innebära för ert företags tillväxt.

knapp E-Book, blomstra