Bring Citymails verksamhet handlar om att dagligen hantera stora volymer med post-utskick åt sina kunder. Bring Citymail hjälper företag, organisationer och myndigheter med hållbar, säker och effektiv leverans av post, tidningar och brevlådepaket till mottagare inom Sverige eller i Norden. Med fokus på miljön ser de till att utskicken når mottagaren i tid.

Bring Citymail implementerade Dynamics NAV 2013 med supportavtal guld från NAB Solutions år 2013, vid det tillfället fanns behovet av ett flexibelt affärssystem som stöttade företagets processer. Bring Citymail hanterar stora volymer dagligen och behöver kunna följa upp order för att ha kontroll på att det som ska levereras blir levererat i tid. I mars uppgraderade Bring Citymail sitt Dynamics NAV 2013 till senaste versionen Dynamics NAV 2016, installerad som Windows-klient men ännu ej integrerad med Office 365.

Inför en uppgradering finns det alltid olika utmaningar och utmaningen för Bring var testfasen. Vi har många användare i systemet, användarna har egna funktioner och arbetar på olika avdelningar, det blir kritiskt när varje avdelning kontrollerar sin del menar Susanne Ternström, affärssystemansvarig på Bring Citymail. Det blir också svårt för oss att stänga ner NAV eftersom vi arbetar med en integrerad webblösning för externa parter och det gör att systemet inte kan stängas ned under en längre tid. Uppgraderingen måste därför gå relativt snabbt. Den här gången löstes det genom att stänga ned under eftermiddagen och uppgradera på kvällen, vilket fungerade bra fortsätter Susanne. Annars flöt uppgraderingen på. De sista problemen upptäcktes den sista veckan under testning och hann åtgärdas inför uppgraderingen. Mindre justeringar behövde göras, framförallt under första veckan efter uppgraderingen, men det skötte utvecklaren allteftersom problem uppstod, menar Susanne.

Bring Citymail valde ett Support Guld avtal när de implementerade affärssystemet 2013 för att kontinuerligt kunna uppgradera systemet och ha tillgång till den senaste versionen. Det var en av anledningarna till att de nu valde att uppgradera. Senaste uppgraderingen var implementeringen 2013, och nu var det läge för att hålla affärssystemet fräscht, menar Susanne. Efter att ha uppgraderat känner vi att konfigureringen av profiler fungerar mycket smidigare och är mer lättillgänglig. Vi ser fram emot att använda oss av är arbetsflöden i den här versionen, det är något vi tror att vi kommer ha stor nytta av. Överlag fungerade uppgraderingen smidigt och för oss på Bring Citymail vet vi nu vad en uppgradering innebär, det gör att vi vet hur vi ska planera internt inför nästa gång uppgradering sker, avslutar Susanne på Bring Citymail.