En av de största förbättringarna i Dynamics NAV 2016 är arbetsflödet. Tidigare har arbetsflödet endast haft stöd för att godkänna dokument. Nu kan du göra arbetsflöden för i princip allt. Genom att använda arbetsflöde i Dynamics NAV 2016 kan du automatisera och effektivisera olika processer i verksamheten. Slipp att själv behöva hålla koll på alla processer, öka produktiviteten och minska antalet fel som lätt uppstår vid manuellt arbete.

Arbetsflödet kan beskrivas som en verktygslåda för att skapa de flöden du vill ha, en del flöden kan du skapa själv med hjälp av de 20-tal mallar som finns som standard. Vill du göra ett arbetsflöde som inte finns i standard kan du kontakta din NAV partner så hjälper vi dig med det.

Arbetsflödet består av de tre delarna:

  • Godkännande – Godkänna något, exempelvis leverantörs faktura attest.
  • Meddelande – Om en viss sak händer ska en person på företaget bli meddelad, exempelvis meddela om någon skapar en försäljningsfaktura över ett visst belopp.
  • Automatisering – En komponent triggar en annan, exempelvis om jag skapar en kund ska den automatiskt läggas som en leverantör.

Du lägger upp ett arbetsflöde i Dynamics NAV 2016 genom att fylla i en händelse som ska inträffa när något utförs i systemet. Bygg upp en kedja där en händelse av något slag triggar flödet.

arbetsflöde nav

  1. Välj en händelse som ska ske
  2. Vid vilka villkor händelsen ska ske
  3. Händelsen ska ske när detta inträffar

Det finns ett 20-tal färdiga mallar som du själv kan använda för att skapa arbetsflöden i Dynamics NAV 2016:

arbetsflöde mallar