SAF-T-rapportera i Business Central och Dynamics NAV - NAB Solutions SAF-T-rapportera i Business Central och Dynamics NAV - NAB Solutions
Events

Kolla in vår eventsida där hittar du våra kommande events

Klicka här arrow_forward

SAF-T-rapportera i Business Central och Dynamics NAV

03 mars 2020

Den 1 januari i år infördes obligatorisk SAF-T (Standard Audit File for Tax) rapportering i Norge. Det innebär att alla som är bokföringsskyldiga i Norge, med tillräckligt många transaktioner och stor omsättning under ett år, måste kunna rapportera enligt formatet SAF-T. SAF-T är en elektronisk XML-baserad rapportering för skatt, moms och redovisning och den skickas på begäran till den norska skattemyndigheten. På sikt ska SAF-T ersätta även andra rapporteringsskyldigheter som exempelvis skattedeklarationer.

Obligatorisk SAF-T-rapportering i Norge

Den 1 januari i år infördes obligatorisk SAF-T (Standard Audit File for Tax) rapportering i Norge. Det innebär att alla som är bokföringsskyldiga i Norge, med tillräckligt många transaktioner och stor omsättning under ett år, måste kunna rapportera enligt formatet SAF-T. SAF-T är en elektronisk XML-baserad rapportering för skatt, moms och redovisning och den skickas på begäran till den norska skattemyndigheten. På sikt ska SAF-T ersätta även andra rapporteringsskyldigheter som exempelvis skattedeklarationer.

En SAF-T-fil ska innehålla bokföringsposter, kundfordringar och leverantörsskulder. För de som verkar i Sverige men har norska bolag är dessa bolag även skyldiga att tillämpa norska standardiserade momskoder och en standardiserad kontoplan i filen.

Berörs ni?

Om bolaget har en tillräckligt stor transaktionsmängd och omsättning så berörs samtliga bolag med bokföringsskyldighet i Norge. Så arbetar ni i svenska Business Central eller Dynamics NAV men har ett norskt bolag ska det bolaget, beroende på dess storlek, ha stöd för SAF-T-rapportering.

Vad händer om ni inte kan SAF-T-rapportera?

Än så länge är det inget som rapporteras varje månad men alla som berörs ska ha stöd för att rapportera enligt SAF-T-standard om det skulle bli aktuellt. Som sagt skickas filen till skattemyndigheten på begäran och om kraven inte uppfylls, kommer en daglig avgift att drabba företaget. Avgiften upphör inte förrän en korrekt SAF-T-fil kan rapporteras.

Vad kan ni göra?

Om ni arbetar med ett norskt bolag i en svensk databas så bör ni se över om ni kan rapportera enligt SAF-T-standard och hur i så fall. Om ni inte har något svar på frågan, kontakta oss.

Hur kan vi hjälpa till?

För er som arbetar i Dynamics NAV eller Business Central så finns det, i skrivande stund, inte något stöd för SAF-T-hantering i en svensk standarddatabas. Men eftersom vi har kunder med verksamhet i Norge har vi tagit fram en lösning för att få ut en SAF-T-fil med den information som krävs vid rapportering. Om ni vill komma igång med SAF-T-hantering i en On Prem-version, så hjälper vi er att sätta upp funktionaliteten och släpper er inte förrän ni fått ut er första fil. Det ni behöver känna till själva, är er kontoplan och hur ni vill mappa upp era konton. Jobbar ni i Business Central så krävs det en norsk lokalisering och då kan vi hjälpa er att migrera över ert företag dit.

Intresserad av att höra mer? Kontakta oss