Att arbeta webbaserat kan innebära frågor kring säkerheten för de som använder sig av en molnlösning. Det kan röra sig om funderingar kring vem som kan ta del av informationen, informationshanteringen i sig, eller om tjänsten verkligen är säker. Microsofts molnplattform Azure ger större säkerhet än vad de flesta företag faktiskt skulle kunna skapa själva. Det här är ett avsnitt som behandlats innan på vår hemsida men kan vara värt att nämna igen.

Microsofts säkerhetschef Daniel Akenine håller med om att det är viktiga frågor. Den här sortens frågor har kunder oftast mött tidigare, och hanterat, men inte på en molnplattform. De svar som framhålls av Microsoft är att de uppfyller övergripande kraven kring säkerhet och kvalitet. Microsoft följer de olika ISO-standarderna och ramverk, vilka styr hur företag skall hantera och skydda information utifrån en juridisk aspekt. Microsoft arbetar hela tiden aktivt med sin säkerhet, allt ifrån att säkra upp användarnas inloggning, behålla en säker kommunikation, till att uppfylla de legala krav som ställs för informationshantering.

Vi skulle vilja avsluta med att understryka alla fördelar det innebär att ha ett affärssystem i molnet! Ni vet väl att från Azure kan du nå informationen där du är, när du vill och på vilket vis du vill? Azure integrerar tjänsterna och effektiviserar ert arbete för att ni ska kunna ägna er åt produktivitet i er verksamhet.

 

Läs en mer detaljerad beskrivning av de krav som Microsofts molntjänst uppfyller här