Dynamics NAV 2016 gör det enklare att flytta till molnet

En av nyheterna i Dynamics NAV 2016 är att det kommer finnas en koppling mellan Azure SQL och Dynamics NAV. Det betyder att det kommer vara enklare för dig som kund att använda dig av Microsofts molntjänst Azure!

För dig innebär det att du själv inte behöver ha någon server som kräver underhåll utan betalar bara en månadskostnad till Microsoft Azure som tar hand om SQL servern åt dig. Gör som många andra företag redan gjort och lagra ditt Dynamics NAV i molnet. Slipp allt underhåll som det krävs att ha egna servrar. Ta del av fördelarna av att en stor molnleverantör som Microsoft kan köpa in stora system och därmed erbjuda en hög prestanda då de tillhandahåller tjänster till många olika företag. Ta även vara på möjligheten att kunna ha tillgång till ditt affärsdata var du än befinner dig, hemma, på tåget eller ute hos kunden. Allt du behöver är en internetuppkoppling. 

Så vad väntar du på? Gör dig redo för nya och enklare tider i Microsofts moln Azure med Dynamics NAV 2016!

Tipsa en vän

Mobile is the new black

Att arbeta mobilt blir allt mer populärt vilket inte är konstigt då fördelarna för företag som erbjuder mobilt arbete är många. Nära 80 procent av svenska chefer anser att möjligheten för de anställda att arbeta utanför kontorets väggar leder till högre produktivitet enligt en undersökning från arbetsplatsleverantören Regus. Anställda som har möjlighet att arbeta mobilt är även mer lojala mot företaget än de som arbetar på plats på kontoret.

De företag som väljer att arbeta mobilt har möjlighet att anlita kompetens utan att vara grafiskt begränsad till en viss plats. För anställda blir möjligheten att enklare kunna kombinera privat- och arbetsliv för att pussla ihop vardagen, vilket innebär att anställda kan ta uppdrag på andra orter utan att behöva flytta.

Med hjälp av tekniska lösningar har vi blivit mer oberoende av en fast arbetsplats då vi nu har möjlighet att kan arbeta var man vill, när man vill. Fler och fler arbetsgivare har börjat värdesätta prestation före närvaro då arbete är något man gör, inte något man går till.

Se även: Bli mer effektiv med ett mobilt affärssystem!

Locka kompetens

Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter rankas i topp av den unga generationen enligt en studie av PriceWaterhouseCoopers som genomfördes under 2013. Arbetsgivare som erbjuder möjligheten till mobilt arbete är betydligt mer attraktiva som arbetsgivare. Det bidrar till att det kommer ställas helt andra krav på arbetsgivare i framtiden.

Det nya kontoret

Allt fler kontor går från det traditionella med fasta arbetsplatser till mer aktivitetsbaserade sittplatser i kombination med att arbeta mobilt. Det för att bli mer flexibla och uppmuntra till kreativitet.

En svensk organisation som nyligen genomgått stora förändringar är Försäkringskassan. De har blivit mer aktivitetsbaserade och uppmuntrar till mer mobilt arbete. Hela kontoret har gjorts om till ytor som inspirerar till samarbete, flexibilitet och bidrar till arbetsglädje.

Ett hjälpmedel för att öka flexibiliteten är att använda sig av molntjänster i arbetet, det underlättar för mobilt arbete då anställda kommer åt viktig affärsdata var man än befinner sig. Det för att aldrig behöva sakna viktig information och att slippa vara begränsad till kontorets fyra väggar.

Se även: Fördelarna med ett affärssystem i molnet

Tips för dig som vill arbeta mobilt

Fastän det är jättebra att kunna vara mer flexibel och arbeta var och när man själv vill finns det även vissa saker som man bör tänka på när man arbetar mobilt.

  • Avse tid för arbete och fritid. Bestäm när det är arbete och när det är fritid, annars är det lätt att det går ihop med varandra och att man hela tiden känner att man kan jobba lite till.
  • Arbeta då du känner dig som mest effektiv. Vissa är kvällsmänniskor och andra är morgonmänniskor. Utnyttja därför möjligheten att arbeta då du är som mest effektiv då du inte är bunden av vanliga arbetstider.
  • Ha någonstans att arbeta. Se till att ha en plats i hemmet eller där du arbetar där du inte blir störd och känner att du kan koncentrera dig.

Vad är egentligen molnet?

Det pratas mer och mer om molnet och olika molnlösningar, men vad är egentligen molnet? Molnet är en ganska diffus term som är svår att förklara. Ur ett konsumentperspektiv handlar molnet lite kortfattat om att du arbetar mot servrar över internet istället för lokalt på din dator. För att reda ut begreppet ytterligare går vi lite djupare in på hur molnet används.

Applikationer i molnet

En programvara som arbetar i molnet körs ofta i din webbläsare och består av olika applikationer. Två välkända applikationer som används i molnet är Gmail och Hotmail. Där kommer du alltid åt dina mail oavsett vilken dator du använder eller var du befinner dig, allt som behövs är en internetanslutning. Dokumenten lagras då på företagets servrar istället för att sparas på din egen hårddisk.

När du använder webbapplikationer kan de uppdateras av programutvecklaren direkt på servern och därför behöver inte du som användare själv uppdatera applikationen. Säkerheten blir även betydligt bättre när du inte kör lokalt på din dator.  Ett vanligt sätt att sprida farlig kod på, är att utnyttja säkerhetshål i lokalt installerade programvaror vilket man helt undkommer med applikationer på webben.

Program som arbetar i molnet

Alla program som arbetar i molnet körs emellertid inte i din webbläsare. Det finns gott om vanliga program, som du installerar på din dator, som kommunicerar med servrar för att fungera

Lagra filer i molnet

Du kan spara dina filer i molnet istället för lokalt på din dator för att kunna komma åt dem från vilken dator som helst. En annan fördel är att du enkelt kan dela dina dokument med arbetskollegor som kan göra ändringar direkt i dokumentet. Det gör att samarbetet mellan kollegor och avdelningar ökar.

Integritet och säkerhet

Många är kritiska till att lagra företagets data i molnet och anser att deras data inte är säkert. Dock krypteras eller skyddas datat ordentligt på servrarna så att ingen utanför ditt företag ska kunna komma åt er data. Andra påpekar även frågan om vad som händer om en molnleverantör lägger ner sin tjänst. Detta är en fråga som man borde tänka på när man väljer molnleverantör, för att risken för en stor leverantörer som Microsoft eller Googles Gmail plötsligt skulle lägga ner är minimal. Risken ökar desto mindre molnleverantören är, därför är det bra att välja en större och mer välkänd leverantör som har funnits på marknaden en längre tid. Risken för att företagets lokala server skulle krascha är betydligt större i jämförelse.

Men för att vara på den säkra sidan är det smart att ta säkerhetskopior på viktig data du lagrar i molnet. Få det till en vana att kontinuerligt ladda ner alla filer och lagra på din egen backup.

Backup i molnet

För att sköta din backupp kontunuerligt finns det många tjänster som erbjuder säkerhetskopiering till molnet, så kallad onlinebackup.  Backup till molnet innebär att du installerar en speciell programvara på din dator, och programmet ser till att per automatik i bakgrunden göra backup av dina utvalda filer och mappar.

På många sätt är det här mycket bättre än att göra en backup till en extern hårddisk. Dels sköts allt automatiskt och du behöver inte tänka på det. Men framför allt är det säkrare att ha en backup på skyddade servrar någon annanstans än på företaget. Det ifall en olycka som en brand skulle inträffa så finns filerna fortfarande kvar i molnet.

Glöm inte att dela innehållet med dina vänner

 

knapp NAV i molnet

NAV i molnet

Vill du ta ditt företag till nya höjder?

Med NAV i molnet kan du lagra ditt Dynamics NAV behöver du inte investera i hård- och mjukvara som servrar, operativsystem och applikationer eller lägga tid på backuper då det sköts av oss som leverantör. Då NAV i molnet körs på Microsofts molnplattform Azure så finns de tillgängliga från de flesta enheter som har en webbläsare. Enklare blir det inte!

Se produktbladet för NAV i molnet.

I produktöversikten tar vi upp områdena:   NAV i molnet

 • Vad är molnet
 • Vad är NAV i molnet
 • Vem passar NAV i molnet för
 • Fördelar med NAV i molnet
 • Hur köper jag NAV i molnet
 • Hur implementeras NAV i molnet

Är Azure säkert?

Innan det är dags att börja upphandla om Microsofts molntjänst ställer många frågan, är Azure säkert?  Microsofts molntjänster uppfyller EU:s sekretesskrav om internationell dataöverföring som är en av världens strängaste dataskyddslagar. Microsoft är den enda molntjänstleverantör som granskats så ingående och fått godkännande från Artikel 29 gruppen som är en arbetsgrupp för att skydda enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Driftsäkerhet

Microsoft Azure är designat för att infrastrukturen ska vara motståndskraftig och skydda data och tjänster från obehörig åtkomst och miljöhot. Microsoft arbetar dygnet runt med Azure’s säkerhetsstrategi för att minska effekterna av eventuella attacker mot säkerheten i Azure. Dessa backas upp av kompetenscentrum som bekämpar digitala brottsligheter, åtgärdar säkerhetsincidenter och sårbarheter i Microsofts programvara, och bekämpar skadlig kod. Säkerheten övervakas med hjälp av centraliserade övervaknings-, korrelations- och analyssystem som hanterar den stora mängden information som genereras av enheter i miljön och som varnar i god tid.

Identitet och åtkomst

För att skydda ditt företags åtkomst till era miljöer, data och program kan ni använda Azure Active Directory som är en identitets och åtkomsthantering i molnet som bidrar till en säker åtkomst och inloggning till ditt data både lokalt och via molnapplikationer. Azure Active Directory gör det även enkelt för utvecklare att bygga principbaserad identitetshantering i sina egna programvara.

I Azure tillämpas nätverksisolering för att förebygga oönskad kommunikation mellan distributioner, och obehöriga användare blockeras av åtkomstkontroller. Virtuella maskiner tar inte emot inkommande trafik från Internet om inte kunderna konfigurerar dem att göra det.

Sekretess 

Är du kund i Azure äger ditt företag all data. Microsoft definierar det som “alla data, inklusive all text, allt ljud, all programvara och alla bildfiler som en kund tillhandahåller, eller som å kundens vägnar kommer till Microsoft genom användning av Tjänsterna”. Detta innefattar till exempel data som du överför för lagring eller bearbetning och program som du kör i Windows Azure. Kunderna kan hämta sina data när som helst och av vilken anledning som helst, oftast utan hjälp från Microsoft. När en kund väljer att ta bort data eller lämna tjänsten tar Microsoft bort detta från alla system som de kontrollerar.

Säker nyckelhantering

Säker nyckelhantering är nödvändig för att skydda data i molnet. Med Key Vault kan du kryptera nycklar och små hemligheter som lösenord med HSM-lagrade nycklar. Du kan kryptera kommunikationen inom och mellan distributioner, från Azure till lokala datacenter, och från Azure till administratörer och användare.

Nätverkssäkerhet

Azure Virtual Network kan förlänga det lokala nätverket till molnet via site-to-site VPN, ungefär på samma sätt som du skulle ställa upp och ansluta till en fjärr filial. Du styr nätverkstopologin, inklusive konfiguration av DNS och IP-adressintervall, och hantera den precis som din infrastruktur på plats. Med Azure Virtual Network kan du tilldela flera distributioner inom en prenumeration ett virtuellt nätverk och tillåta dessa distributioner att kommunicera med varandra med hjälp av privata IP-adresser. Varje virtuellt nätverk är isolerad från andra virtuella nätverk.

Näthot 

Microsofts programvara mot skadlig programvara är inbyggd i molntjänsterna och kan aktiveras för virtuella maskiner för att hjälpa till att identifiera och ta bort virus, spionprogram och annan skadlig programvara och ge ett realtidsskydd.

För att skydda mot hot på nätet, erbjuder Azure Microsoft Antimalware som är en teknik för molntjänster och virtuella maskiner som används för att skydda mot DDoS (Distrubuted Denial of Service) attacker.

Fördelarna med ett affärssystem i molnet

Fler och fler företag har under de senaste åren börjat köra sitt affärssystem i molnet. Molnlösning som begrepp har blivit allt mer välkänt, det bör inte ses som den senaste modetrenden inom IT eller mode hype, nej molnlösningen är här för att stanna. Lösningen har främst blivit populär bland små och medelstora företag och företag som växer. Molnet bör betraktas som en del av ett företags IT-strategi för att kunna följa med i marknadens ständiga utveckling.

Vad är det då som gör att molnlösningen har blivit så populär? Att en lösning är populär räcker ju helt klart inte för dig som står i valet och kvalet av att införa en molnlösning. För att få fram affärsnyttan med molnlösningen listar vi nedan de största fördelarna med en molnbaserad lösning.

Kom igång snabbt

Eftersom du med en molnlösning inte behöver installera en server eller bry dig om hårdvara eller rätt mjukvara till servern, Allt du behöver är en internetkoppling så är installationen i princip färdig. Du kan sedan ansluta till systemet när du vill och var du än är, bara det finns en internetuppkoppling. När ett projekt kan levereras snabbare kan företaget även komma igång snabbare och där med kunna leverera resultat snabbare och billigare. För tid är pengar!

Bli mer kostnadseffektiv

Eftersom du endast behöver betala för den data som förbrukas och inte behöver investera i hård och mjukvara som servrar, operativsystem och applikationer eller lägga tid på backuper då det sköts av leverantören blir det oftast billigare att använda en molnlösning. En molnleverantör kan köpa in stora system och därmed erbjuda en hög prestanda då de tillhandahåller tjänster till många olika företag. Därför får du tillgång till mycket högre prestanda än vad många företag skulle ha råd med att köra internt. Med en molnlösning får du förutsägbara löpande driftkostnader vilket är en trygghet för många företag.

Slipp allt underhåll

Investerar du i en molnlösning behöver du aldrig mer tänka på serverunderhåll, backuper eller säkerhetsuppdateringar. Det tar leverantören hand om så att ni kan ägna er åt de som ni gör bäst, det vill säga er verksamhet.

Enkelt att skala både upp och ner

Marknaden står aldrig still och ibland kan det vara svårt att veta i förväg hur företagets utveckling kommer att se ut i framtiden. En molntjänst kan du skala upp om det anställs fler och lika enkelt skala ner om företaget behöver dra ner verksamheten.

Öka samarbetet

Med hjälp av molnet blir det enkelt för medarbetarna att synkronisera och arbeta med dokument och delade applikationer med varandra. Anställda kan även arbeta i samma dokument samtidigt för att slippa en hel uppsjö av format på samma dokument. Hela processen gör samarbetet starkare och enklare.

Bli mer konkurrenskraftig

Då det är leverantören av molntjänsten som tar hand om eventuella frågor eller problem som kan uppstå kan de oftast lösa problemen snabbare. En undersökning som gjordes av Aberdeen Group visade att företag som använder en molntjänst kunde lösa ett problem i genomsnitt på 2,1 timmar. För företag som inte använde molnet tog det i genomsnitt 8 timmar att lösa samma problem.

Ökad säkerhet

Säkerheten är avgörande för många företag och att kunna säkerställa att informationen endast finns tillgänglig för de som ska ha tillgång till den. Att hålla reda på vilka uppdateringar som krävs för att garantera säkerheten tar mycket tid och resurser. Genom att ha en molnlösning behöver du inte själv ha kunskap i hur säkerheten ska sättas upp utan detta hanteras av leverantören av molntjänsten.

Molnleverantören har råd att ha fler datacenter, fler internet-anslutningar och replikering av data mellan olika datacenter. Fler nivåer av skydd som exempelvis elgeneratorer som kan hantera strömavbrott och servrar som kan hålla igång även om komponenter slutar att fungera. Det är långt över den säkerhetskopiering som många företag har på sina egna servrar idag.

Miljövänligt

En molntjänst kan jämföras med elektricitet, ditt företag kan inte fungera utan det och du behöver inte betala för mer el än den som förbrukas. Elen köps från en leverantör för att du ska slippa köpa och underhålla generatorer. Likadant fungerar en molnlösning, betala endast för det som du använder och slipper allt underhåll med servers och backupper. Det handlar alltså om en naturlig utveckling som innebär att specialiserade företag tar över funktioner som lämpar sig för stordrift.