En studie från svenska analyshuset Radar Ecosystem Specialists visar ett tydligt samband mellan hur stor del av IT-kostnaderna som går till förändring och innovation och organisationers förmåga att prestera högre lönsamhet än genomsnittet i branschen. IDG gjorde en sammanställning av studien som presenteras i artikeln ”Nu är det bevisat: outsourcad it ger lönsammare företag”.

Studien visar att de organisationer som har en outsourcad IT, antingen helt eller delvis, är bättre på att bidra till företagens innovation och skapar lönsammare företag. För att skapa en effektiv och produktiv IT-leverans bör delvis eller all IT outsourcas och läggas i molnet. Genom att lägga mycket i molnet kan företaget helt fokusera på sin egen verksamhet.

Varför ska vi outsourca vår IT?

Marknaden blir mer global, konkurrensen blir hårdare och endast de bästa överlever. Därför gäller det att fokusera på det som ni är allra bäst på. Om er organisation inte är ett renodlat IT-företag är just IT något som inte brukar vara företagens starka sida. Därför kan outsourcing av IT göra att ni som företag helt kan fokusera på er verksamhet istället.

Fördelarna med att outsourca IT-avdelningen på ert företag är att det är kostnadseffektivt, det ger en hög kvalitet och en kompetens som många inte kan få på något annat sätt. En annan väldigt stor fördel som märks mer ju längre tid ert företag har haft sin IT-avdelning outsourcad är att ni kan fokusera på er kärnverksamheten till 100 procent. Det för att kunna överleva på en hårt konkurrerande marknad.

Se även: Fördelarna med ett affärssystem i molnet

Tipsa en vän