Att arbeta mobilt blir allt mer populärt vilket inte är konstigt då fördelarna för företag som erbjuder mobilt arbete är många. Nära 80 procent av svenska chefer anser att möjligheten för de anställda att arbeta utanför kontorets väggar leder till högre produktivitet enligt en undersökning från arbetsplatsleverantören Regus. Anställda som har möjlighet att arbeta mobilt är även mer lojala mot företaget än de som arbetar på plats på kontoret.

De företag som väljer att arbeta mobilt har möjlighet att anlita kompetens utan att vara grafiskt begränsad till en viss plats. För anställda blir möjligheten att enklare kunna kombinera privat- och arbetsliv för att pussla ihop vardagen, vilket innebär att anställda kan ta uppdrag på andra orter utan att behöva flytta.

Med hjälp av tekniska lösningar har vi blivit mer oberoende av en fast arbetsplats då vi nu har möjlighet att kan arbeta var man vill, när man vill. Fler och fler arbetsgivare har börjat värdesätta prestation före närvaro då arbete är något man gör, inte något man går till.

Se även: Bli mer effektiv med ett mobilt affärssystem!

Locka kompetens

Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter rankas i topp av den unga generationen enligt en studie av PriceWaterhouseCoopers som genomfördes under 2013. Arbetsgivare som erbjuder möjligheten till mobilt arbete är betydligt mer attraktiva som arbetsgivare. Det bidrar till att det kommer ställas helt andra krav på arbetsgivare i framtiden.

Det nya kontoret

Allt fler kontor går från det traditionella med fasta arbetsplatser till mer aktivitetsbaserade sittplatser i kombination med att arbeta mobilt. Det för att bli mer flexibla och uppmuntra till kreativitet.

En svensk organisation som nyligen genomgått stora förändringar är Försäkringskassan. De har blivit mer aktivitetsbaserade och uppmuntrar till mer mobilt arbete. Hela kontoret har gjorts om till ytor som inspirerar till samarbete, flexibilitet och bidrar till arbetsglädje.

Ett hjälpmedel för att öka flexibiliteten är att använda sig av molntjänster i arbetet, det underlättar för mobilt arbete då anställda kommer åt viktig affärsdata var man än befinner sig. Det för att aldrig behöva sakna viktig information och att slippa vara begränsad till kontorets fyra väggar.

Se även: Fördelarna med ett affärssystem i molnet

Tips för dig som vill arbeta mobilt

Fastän det är jättebra att kunna vara mer flexibel och arbeta var och när man själv vill finns det även vissa saker som man bör tänka på när man arbetar mobilt.

    • Avse tid för arbete och fritid. Bestäm när det är arbete och när det är fritid, annars är det lätt att det går ihop med varandra och att man hela tiden känner att man kan jobba lite till.
    • Arbeta då du känner dig som mest effektiv. Vissa är kvällsmänniskor och andra är morgonmänniskor. Utnyttja därför möjligheten att arbeta då du är som mest effektiv då du inte är bunden av vanliga arbetstider.
    • Ha någonstans att arbeta. Se till att ha en plats i hemmet eller där du arbetar där du inte blir störd och känner att du kan koncentrera dig.