Enligt en undersökning av Synergy Research Group från oktober 2014 visar att Microsofts moln har den största tillväxten bland ledande molnleverantörer. Microsoft ökade sina intäkter under 2014 med 136 %.

Amazon är fortfarande den dominerande molnleverantören med en marknadsandel på 27 % följt av Microsoft med 10 %, på tredje plats kommer IBM med en marknadsandel på 7 % tätt följt av Google och Salesforce.

”Med tanke på graden av konkurrens på marknaden, har Microsofts tillväxt varit imponerande, vilket återspeglar en stark företagskultur med fokus på molnet och enorma pågående investeringsnivåer”, säger John Dinsdale, chefsanalytiker och forskningschef på Synergy Research Group.

Framtiden ser ljus ut för Microsofts molntjänst Azure. En kombination av att allt fler företag väljer molnlösningar och att allt fler företag uppskattar en integration med program som Office 365 och Dynamics för att framgångsrikt driva sina företag.

För att se hela undersökningen, klicka HÄR
Se denna häftiga film om Microsofts molntjänst Azure