För att framgångsrikt upphandla molntjänster är förarbetet A och O. Genom att skapa en kravspecifikation för molntjänster får ni en tydlig bild av era behov och kan där efter välja rätt molnleverantör. När du väljer en molnleverantör lägger du ditt företags information i händerna hos någon utomstående. Välj därför med omsorg vilken leverantör som ska få ansvaret och se till att inte betala för mycket med hjälp av att ha en tydlig bild över era krav och behov.

Ett vanligt misstag är att man hoppar över förberedelserna och går direkt till upphandling med en massa krav utan grund. Då finns risken att man köper en tjänst som inte stämmer överens med hur arbetsprocessen i verksamheten ser ut.

Vad är en kravspecifikation?

Tänk att du ska ta dig från A till B. Resultatet är beroende på hur din kravställning är utformad. Om vi säger att du har alternativen:

1. Köper en bil

2. Leasar en bil

3. Tar en taxi

Vilket alternativ du än väljer gör att du kommer från punkt A till punkt B men innebär olika kostnader och tillvägagångssätt. En kravspecifikation kan beskrivas på samma sätt. Du ska upp i molnet men det finns olika sätt att göra det på. Genom kravspecifikationen tar du fram era behov för att kunna välja bland alla molnleverantörer som finns på marknaden.

Hur utformar du en kravspecifikation?

1. Börja med att utgå från ditt företags behov genom att göra en förstudie om ert nuläge. Hur ni köper, driftar och utvecklar den tekniska miljön i nuläget och hur upplever ni att det fungerar?

2. Börja fundera på vad ni skulle kunna flytta till molnet baserat på de behov, krav och förutsättningar som krävs för en flytt och hur de kan tillgodoses i molnet.

3. Hur ser företagets övriga strategi ut? Var har ni för framtidsplaner och var vill ni befinna er om 5-10 år?

4. Analysera företagets affärsmodell. Vilka villkor och krav ställs det på verksamhetens teknik?

Insamlingen görs genom olika intervjuer och workshops där både nuläges- och framtida behov dokumenteras. För att få en så bra kravspecifikation som möjligt bör man även utföra en analys av företagets affärsmodell dess avtal och villkor för att få en tydlig förståelse för de tekniska kraven som finns i verksamheten.

När kravspecifikationen är genomförd kommer den att resultera i en säkerhetslösning som motsvarar ditt företags krav på säkerheten i molnet. Det för att inte behöva betala för extra skydd av dina applikationer som helt enkelt inte behövs. Förutom att det blir dyrt är det även helt onödigt. Det är svårt för molnleverantören att veta vilken säkerhet som dina applikationer behöver, det vet bara du. Gör ett bra förarbete och få ut det mesta av fördelarna med att lagra data i molnet.

Se även: Fördelarna med ett affärssystem i molnet

 

Tipsa en vän