Vi ser en tydlig utveckling. Fler svenska företag väljer molnlösningar och det är inte svårt att förstå det ökade intresset. Flexibiliteten en molnbaserad affärslösning ger, är tuff för äldre lokalt installerade affärssystem att konkurrera med. Svenska företag är ute efter snabbrörliga lösningar och vill inte fastna i något som är svårt att anpassa eller uppgradera. Lösningen ska fungera utefter kundens behov, inte tvärtom. En ökad takt i digitaliseringen gör att du som företag inte behöver använda ett omodernt system som är omständligt att arbeta i eller svårt att uppdatera. Alltså, vi kan se ett förändrat beteende hos våra kunder på affärssystemsmarknaden och leverantörerna måste hänga med.

På IDG.se skrevs en intressant artikel där de menade att leverantörer som inte kan erbjuda fullskaliga molnlösningar 2016, kommer få det tufft i framtiden. Det blir också viktigt att som leverantör kunna anpassa sig till kundens beteende av ”pick and choose”. Kunderna vill kunna använda sig av system från olika leverantörer och integrera de med varandra. De vill ha fristående system, kunna köra ett kundvårdsystem (CRM-system) eller ett HR-system tillsammans med sitt affärssystem vilket ställer högre krav på flexibla affärslösningar. I artikeln tar de upp det faktum att många företag sitter med lokala installationer men utvecklingen är tydlig. Av de företag som bytt affärssystem de senaste åren, är en stor andel nu företag med molnlösningar. Det är i synnerhet företag med upp till 100 anställda som gått över till molnet men IDG.se skrev också en artikel som visade att även storföretagen nu flyttar sina system och kör molnbaserat

Det är här det kan bli uppförsbacke för svenska leverantörer av svenska affärssystem, kommer de hänga med i den snabba utvecklingen på marknaden? Internationella aktörer sätter press på den svenska marknaden och är i en del fall längre fram i den tekniska utvecklingen. Efterfrågan på affärssystem som står upp mot internationell standard spås öka vilket också kan gynna internationella företag. Stora företag som Microsoft står stadigt. Microsoft som anpassat sina system till molnlösningar sedan lång tid tillbaka är redan i nästa spännande fas med att exempelvis erbjuda sina kunder Project Madeira. Här ser vi en paketlösning för små företag med fem till tio anställda som kan använda Dynamics NAV och Office 365 tillsammans. Användandet är sömlöst och ni navigerar er mellan dessa via appar i mobilen. Så, utvecklingen går framåt, helt klart. Vi ser med spänning fram emot att få möta den.

Länk till hela artikeln hittar ni här på idg.se

Bild är också hämtad från artikeln på idg.se