Vad som utgör molnet är en ganska komplicerad fråga. Men det finns en samsyn som de flesta IT-människor delar. De menar att en molnlösning är en typ av internetbaserad tjänst som erbjuds på begäran av en kund. Du som kund behöver då inte bry dig om implementeringsdetaljerna utan de tar leverantören som i det här fallet är Microsoft hand om.

Microsofts molnlösning Azure definieras ofta som ett molnbaserat operativsystem, men egentligen består Azure av flera olika erbjudande. Detta då det finns olika sätt som en molnbaserad tjänst kan konsumeras och användas på. Man pratar ofta om att det finns tre olika förhållningssätt till en molnbaserad tjänst som är Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) och Platform as a Service (PaaS). Det är dessa koncept som tillsammans skapar den struktur som behövs för att molnet ska ta form. För att få en bättre förståelse för de olika koncepten kommer här en liten förklaring för varje område:

IaaS

IaaS står för Infrastructure as a Service och består av virtuella maskiner som man själv driftar och underhåller. Det är en så kallad självservicemodell där man får hyra infrastruktur, såsom datacenter, tjänstelagring, nätverk och brandväggar. Så istället för att köpa dyr hårdvara kan du köpa IaaS där du endast betalar för det som du använder och det finns sedan alltid tillgängligt i molnet. Microsoft fakturerar sedan utefter hur mycket datorkraft per timme och den mängd resurser som du konsumerar.

IaaS kan antingen vara en SQL server, Filserver, Terminalserver en NAV-server, det finns helt enkelt ingen gräns. På grund av de oändliga möjligheterna i IaaS brukar man säga att ”the sky is the limit” eftersom det i princip inte finns några begränsningar.

Med IaaS är det du som användare som är ansvarig för att hantera applikationer, data, middleware och operativsystem. Det är användarens ansvar att se till att uppdatera dessa om nya versioner släpps. Leverantören, alltså Microsoft, står för att leverera virtualisering, servrar, hårddiskar, lagring och nätverk. Allt för att Azure alltid ska vara tillgängligt för dig.

PaaS

PaaS som står för Platform as a Service är en molnbaserad plattformstjänst som används för att underlätta utveckling av applikationer. Det består av ett ramverk som utvecklare kan bygga vidare på med att utveckla eller anpassa applikationer. Tjänsten gör utveckling, testning och driftsättning av applikationer snabbare, enklare och mer kostnadseffektiva. Genom att använda PaaS behöver företag inte längre använda lika mycket kodning som tidigare. Microsoft Azure-plattformen som en PaaS stödjer även roller som Worker Role och Web Role. Till exempel kan du köra webbapplikationer med Web Roll, samt andra tjänster, såsom Workflow, i Worker Role.

En av de viktigaste fördelarna med PaaS är att du inte behöver vara oroliga för driften eller uppdateringar (Service Pack) och uppgraderingar av maskinvara. Microsoft patchar regelbundet ditt operativsystem, uppdateringar plattformsfunktioner (såsom .NET-plattform eller SQL-tjänst). De uppdaterar även hårdvara vid efterfrågan, allt för att möta användarens behov.

SaaS

Med Software as a Service (SaaS) kan  köpa en applikation eller tjänst direkt från webben, där inga egna servrar krävs. Office365 är ett exempel på en SaaS tjänst som omfattar exempelvis Sharepoint, Exchange, Lync och Office Professional. Användaren ser endast applikationen som man jobbar i men aldrig det som händer i bakgrunden. De servrar som jobbar i bakgrunden sköts genom Azure och Microsoft. Detta gör att du som användare aldrig behöver bry dig om uppbyggnaden av applikationen, utan kan köpa en applikation och sedan använda den direkt!

SaaS konsumeras som en tjänst där endast de program som är relevanta för verksamheten används. Eftersom applikationerna körs på Microsofts moln så finns de tillgängliga från alla olika enheter så som webbläsare och mobil. Microsoft hanterar allt som innefattar infrastrukturen för applikationerna som lastbalansen, brandväggar, operativsystem och hårdvaran.

Läs mer HÄR.