Fler och fler företag har under de senaste åren börjat köra sitt affärssystem i molnet. Molnlösning som begrepp har blivit allt mer välkänt, det bör inte ses som den senaste modetrenden inom IT eller mode hype, nej molnlösningen är här för att stanna. Lösningen har främst blivit populär bland små och medelstora företag och företag som växer. Molnet bör betraktas som en del av ett företags IT-strategi för att kunna följa med i marknadens ständiga utveckling.

Vad är det då som gör att molnlösningen har blivit så populär? Att en lösning är populär räcker ju helt klart inte för dig som står i valet och kvalet av att införa en molnlösning. För att få fram affärsnyttan med molnlösningen listar vi nedan de största fördelarna med en molnbaserad lösning.

Kom igång snabbt

Eftersom du med en molnlösning inte behöver installera en server eller bry dig om hårdvara eller rätt mjukvara till servern, Allt du behöver är en internetkoppling så är installationen i princip färdig. Du kan sedan ansluta till systemet när du vill och var du än är, bara det finns en internetuppkoppling. När ett projekt kan levereras snabbare kan företaget även komma igång snabbare och där med kunna leverera resultat snabbare och billigare. För tid är pengar!

Bli mer kostnadseffektiv

Eftersom du endast behöver betala för den data som förbrukas och inte behöver investera i hård och mjukvara som servrar, operativsystem och applikationer eller lägga tid på backuper då det sköts av leverantören blir det oftast billigare att använda en molnlösning. En molnleverantör kan köpa in stora system och därmed erbjuda en hög prestanda då de tillhandahåller tjänster till många olika företag. Därför får du tillgång till mycket högre prestanda än vad många företag skulle ha råd med att köra internt. Med en molnlösning får du förutsägbara löpande driftkostnader vilket är en trygghet för många företag.

Slipp allt underhåll

Investerar du i en molnlösning behöver du aldrig mer tänka på serverunderhåll, backuper eller säkerhetsuppdateringar. Det tar leverantören hand om så att ni kan ägna er åt de som ni gör bäst, det vill säga er verksamhet.

Enkelt att skala både upp och ner

Marknaden står aldrig still och ibland kan det vara svårt att veta i förväg hur företagets utveckling kommer att se ut i framtiden. En molntjänst kan du skala upp om det anställs fler och lika enkelt skala ner om företaget behöver dra ner verksamheten.

Öka samarbetet

Med hjälp av molnet blir det enkelt för medarbetarna att synkronisera och arbeta med dokument och delade applikationer med varandra. Anställda kan även arbeta i samma dokument samtidigt för att slippa en hel uppsjö av format på samma dokument. Hela processen gör samarbetet starkare och enklare.

Bli mer konkurrenskraftig

Då det är leverantören av molntjänsten som tar hand om eventuella frågor eller problem som kan uppstå kan de oftast lösa problemen snabbare. En undersökning som gjordes av Aberdeen Group visade att företag som använder en molntjänst kunde lösa ett problem i genomsnitt på 2,1 timmar. För företag som inte använde molnet tog det i genomsnitt 8 timmar att lösa samma problem.

Ökad säkerhet

Säkerheten är avgörande för många företag och att kunna säkerställa att informationen endast finns tillgänglig för de som ska ha tillgång till den. Att hålla reda på vilka uppdateringar som krävs för att garantera säkerheten tar mycket tid och resurser. Genom att ha en molnlösning behöver du inte själv ha kunskap i hur säkerheten ska sättas upp utan detta hanteras av leverantören av molntjänsten.

Molnleverantören har råd att ha fler datacenter, fler internet-anslutningar och replikering av data mellan olika datacenter. Fler nivåer av skydd som exempelvis elgeneratorer som kan hantera strömavbrott och servrar som kan hålla igång även om komponenter slutar att fungera. Det är långt över den säkerhetskopiering som många företag har på sina egna servrar idag.

Miljövänligt

En molntjänst kan jämföras med elektricitet, ditt företag kan inte fungera utan det och du behöver inte betala för mer el än den som förbrukas. Elen köps från en leverantör för att du ska slippa köpa och underhålla generatorer. Likadant fungerar en molnlösning, betala endast för det som du använder och slipper allt underhåll med servers och backupper. Det handlar alltså om en naturlig utveckling som innebär att specialiserade företag tar över funktioner som lämpar sig för stordrift.