Om man inte vill ha en egen server går det utmärkt att använda Dynamics NAV som en molntjänst. Det betyder att man inte behöver ha en egen server utan ansluter till en server i Microsofts datahall.

Hur fungerar det?

NAV klienten eller din browser ansluter till en NAV Server via internet. Det finns flera NAV Servers, om någon skulle gå sönder eller behöva uppdateras finns det alltid någon annan som är redo att göra jobbet. Detta är inget som du som användare behöver tänka på, det är någon annans jobb.

Kan mitt data försvinna?

Datat lagras på två Microsoft SQL Enterprise Servers, en på Irland och en i Holland. Varje server har tre uppsättningar hårddiskar där databasen sparas. När du som användare sparar data kommer det direkt lagras på båda servers. Det betyder att om en hårddisk går sönder kommer du inte märka det. Om en server går sönder kommer du inte märka det. Detta kallas för kluster, om du vet vad det är förstår du att det är bra, annars förklarar vi det gärna muntligt. (det är därför man ska använda Microsoft SQL Enterprise Server för denna typ av lösningar).

Finns det någon back up?

Det finns inte någon back up på band eftersom databasen finns på flera ställen. Det behövs helt enkelt inte. Däremot kan man köpa till tjänsten Arkiv. Då sparar vi en kopia på databasen varje dag under innevarande vecka, en veckokopia under innevarande månad och en månadskopia under innevarande år. Detta är bra att ha om man av misstag har raderat eller på annat sätt skadat sitt data med felaktigt handhavande.

Kan jag få tillbaka mitt data?

Som kund äger du ditt data och kan alltid hämta tillbaka din databas till en egen server eller hämta hem information i Excelformat.

Är det säkert?

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord. Kundernas data är helt separerad och det finns ingen möjlighet att få tillgänglighet till annat än sitt eget data.

Microsofts datacenter är ledande i världen i alla avseende. För detaljerad information går det att läsa mer på microsoft.com/azure

När är det serviceluckor?

Normalt underhåll görs löpande på systemet och påverkar inte användarna eftersom det finns dubbla servers. Vid vissa tillfällen kan det krävas ett driftstopp i samband med uppgraderingar och större förändringar, då bestämmer vi tillsammans när detta ska göras.