En Digital Transformering

Digital Transformering är ett aktuellt ämne inom många olika verksamheter och branscher. Att digitalisera sin verksamhet. Digital transformering är ingen enkel utmaning, det innefattar förändringar som sträcker sig över en hel organisation. Det innebär ett nytt sätt att agera, kommunicera och tänka inom organisationen. Det är inte heller något som blir klart, utan den digitala utvecklingen pågår konstant och behöver hanteras därefter.

Det är inte endast det faktum att utvecklingen sker konstant som vi bör ha i åtanke, utan även att det pågår i en allt snabbare takt. Och företag behöver hänga med. Det finns stora väletablerade varumärken som genom historien försvunnit från marknaden när de underskattat allvaret i att tidigt agera på marknader i förändring. Det här sätter företag i en knepig sits. De måste hitta förändringen innan förändringen hittar företaget.

De fem största utmaningarna

Enligt den här artikeln där just digital transformering diskuteras, så finns det ett par utmaningar som är svårare än andra att ta sig an när det kommer till att utvecklas digitalt. Alla företag som vill genomgå en digital omvandling kommer möta stora utmaningar vid olika tidpunkter. Enligt rapporten 2016 State of Digital Transformation Report, där 500 chefer och strateger inom digital transformering deltog, såg de följande topp fem utmaningar när de börjat sin digitala omvandling.

1) Att förstå kundernas beteende
2) För lite data för att ge tillräckligt med underlag till att motivera
en investering i digital omvandling
3) Riskhanteringen och juridiska svårigheter
4) Avsaknad av resurser
5) Att förändra företagskulturen till att vara snabbrörlig och anpassningsbar

Är det värt det?

Att skapa förändringar är svårt men de goda nyheterna är, om vi får tro artikeln, att det verkar vara värt det. Det har kunnat visa att de som tagit steget och börjat anpassa verksamheten till en mer digital miljö upplever att det genererat större marknadsandelar, ett ökat engagemang från sina kunder i olika digitala kanaler, högre arbetsmoral hos de anställda och i slutänden större intäkter. Den digitala transformeringen har hjälpt företag att bli mer effektiva i sitt beslutsfattande och i de operativa handlingarna. Men det är en utmaning. Fast å andra sidan kanske det är dags att hoppa på tåget och ta sig an utmaningen innan tåget lämnar perrongen.

Läs hela artikeln här