Att det finns många fördelar med en molnlösning har nog ingen missat. Att lagra data i molnet blir allt mer populärt och fler och fler börjar överväga att ta steget upp i molnet. För dig som står inför valet att gå över till en molnlösning finns det några viktiga saker att tänka på:

Vilken molnlösning passar för mig och mitt företag?

De flesta molnlösningarna på marknaden passar alla typer av verksamheter, både dig som endast behöver en enklare e-posttjänst och dig som vill lägga upp hela företagets miljö i molnet.

Är det lönsamt?

Eftersom du inte behöver investera i hård och mjukvara som servrar, operativsystem och applikationer eller lägga tid på backuper då det sköts av leverantören blir det oftast billigare att använda en molnlösning än att ha en egen It-avdelning.

För att molnlösningen ska vara så lönsam som möjligt bör du kunna svara ja på någon eller några av följande exempel:

 • Jag har ingen egen it- avdelning eller anställd it- person som sköter it-miljön
 • Jag kommunicerar med mina kunder via e-post
 • Jag har behov av att kunna se och dela kalender med mina medarbetare
 • Min personal behöver ha tillgång till dokument oavsett var de befinner sig
 • Min verksamhet förändas över tid och it- lösningarna måste kunna följa med
 • Jag vill ha förutsägbara månadskostnader
 • Jag vill erbjuda en modern arbetsplats som skapar flexibilitet och effektivitet för mina medarbetare
 • Jag vill säkerställa att all data tillhör mitt företag och att jag har backup på den

Hur väljer jag rätt molntjänst och partner?

Antalet molntjänster som erbjuds på marknaden växer lavinartat. Att läsa på om olika molntjänster och de olika alternativen som finns är det bästa att börja med. Desto mer kunskap som du har ju enklare blir det när det är dags att välja en molnleverantör. Skapa dig en bild av vad som erbjuds och vilka alternativ som kan tänkas passa ditt företag bäst.

Tänk på att välja en molnleverantör som följer de krav på säkerhet och integritet som krävs för din bransch. Leverantören du väljer kommer att vara din framtida partner så se till att denna förstår och vill hjälpa till att utveckla din verksamhet.

För att få fram vilken molnlösning som passar ditt företag kan det vara bra att tillsammans med den tänkta leverantören gå igenom följande punkter:

 • Gör en förstudie tillsammans med leverantören.
 • Se till att förstudien dokumenteras och blir en del av ditt beslutsunderlag.
 • Avsätt tid och resurser internt för att förankra val av lösning och säkerställ att all information som är viktig framkommer.
 • Tänk igenom hur du vill att implementeringen ska genomföras, glöm inte utbildningen.
 • Tänk igenom hur du vill att förändringar och service ska hanteras.
 • Sätt en deadline på när gamla system stängs av. På så vis måste dina medarbetare lära sig de nya arbetsrutiner som den nya molntjänsten medför samtidigt som du inte riskerar att verksamhetens data lagras på olika ställen.

Vilken säkerhet behöver mitt företag?

Säkerheten är nog en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när du väljer en molnlösning. Det som skiljer en bra leverantör från en mindre bra är just säkerheten och att du som kund ska ha rätt till att äga all ditt företags data. Stora molntjänstleverantörer lägger ofta stora resurser på säkerhet. Mycket mer än vad små och medelstora företag någonsin skulle ha råd med att spendera själva.

Frågor som du bör ställa dig när det handlar om säkerheten är:

 • Vilken säkerhet finns i den lösning du väljer?
 • Har du kontroll och äger du all ditt data?
 • Finns det backup på mina filer/min data om något händer?
 • Kan jag enkelt ta bort access till data om en anställd slutar?

Vilka processer vill du effektivisera?

Genom att implementera en molntjänst i ditt företag har ni möjligheter att utveckla, förändra och effektivisera processer inom företaget. Då all data lagras på en lokal plats kan du arbeta var du vill, när du vill från alla enheter som har en internetuppkoppling vilket ger möjligheter till helt nya arbetssätt. Rätt typ av molntjänst kan därför ersätta befintliga lösningar och processer och samtidigt skapa möjligheter att ta bort kostsamma och svaga processer.

Exempel på det kan vara:

 • Använda en digital anslagstavla för intern information istället för e-post
 • Ha kundmöten och presentationer online istället för fysiska möten
 • Skapa förutsättning för dina medarbetare att vara lika effektiva oavsett var de fysiskt befinner sig. Oavsett var de befinner sig har de tillgång till den data som de behöver

Hur engagerar jag mina anställda?

Felet många gör när en molnlösning implementeras är att inte ha med sina anställda på den nya tekniken. Många har svårt för förändringar och det blir lätt att vissa fortsätta med gamla vanor. Därför är det viktigt att se till att de anställda får rätt utbildning och information för att förstå hur den nya tekniken kan effektivisera deras arbetsuppgifter. Se till att det finns hjälp, stöd och guidning om till dem som behöver.