Webbutbildning i lagerbokföring och lagervärdering

Ni som arbetar med lagerbokföring vet hur krångligt och tidskrävande det är när det fysiska lagret inte stämmer överens med saldot som systemet visar, eller den summa bokföringen visar. Vid felaktiga lagersaldon eller lagervärderingar tar det mycket tid att reda ut vad som egentligen felar. Onödigt arbete som vi helst undviker.

Arbetar du med lagerbokföring?

Lager är ett stort område. I den här utbildningen fokuserar vi på den bokföringstekniska delen. Vad händer när det sker in- och utleveranser, hur förändras bokföringen när något förändras i ert lager och vad gör systemet när ni bokar era olika transaktioner?

Det här är en utbildning för er som behöver få bättre kunskap i hur ni arbetar med lagervärdering i NAV och hur systemet fungerar i dessa situationer. Vi tittar bl.a. på hur NAV hanterar styckkostnaden vid olika värderingsprinciper (FIFO, Standard och Genomsnitt) på artiklarna, samt hur och när indirekt omkostnad % skapas och konteras på en artikel.

Datum: 19/4
Tid: 13.30-15.00
Plats: Webbutbildning, sker via Skype
Er investering: 2000kr/företag

Låter det här som något för dig?